Avand in vedere prevederile Ord. MS/CNAS 2108/495/2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a HG 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si a presedintelui CNAS nr. 1857/441/2023, unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua vor prezenta la contractare si documentele prevazute in Anexa nr. 22A la ordin.

 

Documente prezentate la contractare de unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă

    1. Statul de personal

    2. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31 decembrie a anului anterior.

    3. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul anterior valabilă la data de 31 decembrie a anului anterior, aprobată de ordonatorul de credite.

    4. Lista investigaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice - consultaţii interdisciplinare, efectuate în alte unităţi sanitare: nr., tipul, valoare şi nr. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii.

    5. Stocul de medicamente, materiale sanitare şi reactivi la data de 1 ianuarie și la data de 31 decembrie a anului anterior.  

    6. Elementele de cheltuieli conform tabelului  Anexa 22A.

 

Fișiere atașate

Anexa 22A.xls