Procedura de înregistrare a certificatelor digitale calificate la CAS TIMIȘ

 

Procedura de înregistrare a certificatelor calificate în SIUI/SIPE pentru a putea accesă serviciile online (verificarea calității de asigurat, rețete electronice, raporturi lunare) constă în parcurgerea următorilor pași:

 

 

CEREREA PENTRU UTILIZAREA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT PENTRU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS-TM SE POATE DEPUNE ONLINE ACCESAND URMATORUL LINK :  https://cjastm.ro/siui_certs.php

 

Notă:

Pentru folosirea aplicațiilor de raportare compatibile SIUI/SIPE, aveți nevoie de Cheia de activare (seria de licență) necesară furnizorului pentru activarea aplicației de raportare în vederea transmiterii de date on-line.
Cheia de activare se eliberează pentru Codul de identificare fiscală al furnizorului de servicii medico-farmaceutice și dispozitive medicale și este unică, indiferent de numărul certificatelor digitale calificate utilizate. De exemplu, dacă un furnizor are 5 certificate înregistrate la CAS Timiș, va primi O SINGURĂ cheie de activare, valabilă pentru toți medicii.
Solicitarea altei chei de activare duce automat la anularea celei emise anterior și la necesitatea utilizării celei noi în toate aplicațiile folosite de către furnizor în cadrul aceluiași cod fiscal.

Fișiere atașate

Cerere in format PDF pentru înregistrare certificat digital CAS Timiş.pdf Cerere înregistrare certificat digital CAS Timiş.docx