Codul de conduită a funcţionarilor publici reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici.
Normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul C.A.S. Timiş
 

 

Codul de conduită al personalului contractual reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual din cadrul C.A.S. Timiş. Normele de conduită profesională sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul C.A.S. Timiş, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic.

Fișiere atașate

Cod Conduită - Funcţionari Publici.pdf Cod Conduită - Personal Contractual.pdf