Casa de Asigurări de Sănătate Timiş este o instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu un buget propriu şi aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

 

Casa de Asigurări de Sănătate Timiş se organizează şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a statutului propriu şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare de mai jos, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

 

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Timis a fost şi este în continuare garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

CAS Timiş urmăreşte în permanenţă:

 

CAS Timiş îşi dedică întreaga activitate în slujba asiguraţilor, fiind o instituţie deschisă pentru a colabora pe termen lung cu toţi factorii implicaţi activ în domeniul sănătaţii pentru promovarea calităţii la costuri minime.

 

Fișiere atașate

Codul_Etic_al CNAS si Case Judetene de Sanatate.pdf