Statut

 

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurăţi.
(2) Casa de Aigurări de Snătate Timiş, în exercitarea atribuţiilor conferite de lege şi de Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza sa de competenţă.

 

ART. 2
(1) Casa de Asigurări de Sănătate Timiş este o instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu un buget propriu şi aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local
(2) Casa de asigurări se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului - cadru, aprobat de Consiliul de Administraţie al CNAS.

 

ART. 3
Casa de Asigurări de Sănătate Tlmiş va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.

 

Fișiere atașate

Statutul CJAS Timis.pdf