Fișiere atașate

OPIS Informatii Angajatori Formulare.doc 1. Cerere pentru recuperarea sumelor privind concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanata.doc 2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii...doc 3. Documente necesare pentru recuperarea sumelor privind concedii şi indemnizaţii din bugetul FNUA.doc 4. Adeverinta salariat.doc 5. Adeverinta asigurat cu numar zile de concediu medical.doc