IN ATENTIA ASIGURATILOR-  MODIFICĂRI ALE ASIGURĂRII PENTRU CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII PE BAZĂ DE CONTRACT ÎNCHEIAT CU CASA DE SĂNĂTATE

 

 

 

             Precizam că prin O.U.G. nr. 10/2023 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 218/16.03.2023, Partea I,  venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu va putea fi mai mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară pentru orice tip de concediu medical, inclusiv pentru sarcină și lăuzie. Totodată, venitul menționat va trebui să fie același cu cel înscris în declarația fiscală depusă în vedere plății contribuției de sănătate sau, după caz, cu media veniturilor lunare înscrise în declarație.

            Amintim că persoanele fizice, altele decât salariații și asimilații acestora, pot încheia opțional contract cu casa de asigurări de sănătate pentru concedii și indemnizații medicale. Cuantumul acestor indemnizații se stabilește în funcție de venitul lunar înscris în contract, pe baza unei formule de calcul.

            Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență de modificare și completare a OUG nr. 158/2005 se vor modifica prin acte adiționale, la notificarea casei de asigurări de sănătate, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. Pentru aceste contracte, baza de calcul a indemnizațiilor de maternitate este media veniturilor asigurate înscrise în contract în ultimele 6 luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Fișiere atașate

cerere pentru incheierea contractului de asigurare.doc model contract.docx Anexa 3 act aditional.doc