Lista telefoanelor CJAS Timiş

Nr.crt. Structura internă E-Mail Nr. Tel. Informaţii furnizate
1. Relaţii Publice relatiipublice@cjastm.ro Tel.Verde: 0800800966 Informaţii generale cu privire la serviciile oferite de CJAS Timiş
2. Serviciul Evidenţă Asiguraţi şi Carduri de Sănătate sef.asigurati@cjastm.ro 0736203656 Evidenţă Asiguraţi şi Card Naţional de Sănătate
ehic@cjastm.ro 0736203679 Informaţii privind Cardul European de Sănătate
ceas@cjastm.ro 0736203656 Evidenţă Asiguraţi şi Card Naţional de Sănătate
3. Biroul Concedii Medicale/ Persoane Fizice concediimedpf@cjastm.ro 0736110002 Specifice activitatii derulate
Biroul Concedii Medicale/ Persoane Juridice asigurati@cjastm.ro 0736203666 Specifice activitatii derulate
4. Compartimentul Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene

formulare.europene@cjastm.ro

0736203667

Informaţii legate de formularele Europene (S1, S2, E104)

eu@cjastm.ro

0736203662 Rambursari
5. Compartimentul Analiză Cereri, Eliberări Decizii Dispozitive Medicale şi Îngrijiri la Domiciliu dispozitive@cjastm.ro 0736203675 Informaţii Orar, liste de aşteptare pe tipuri de dispozitive, documente necesare
ingrijiri.domiciliu@cjastm.ro Informaţii orar, semnare electronică a recomandării medicale şi transmiterea sa
6. Biroul Evaluare, Contractare I

 

 

Asistenţă Primară, Farmacii, Asistenţă Spitalicească şi Urgenţă Prespitalicească, PNS

contractare.frm@cjastm.ro

0799208099

 

 

0799208099

 

 

0736203670

Informaţii referitoare la documentele necesare în vederea încheierii şi derulării contractelor
contractare.mf@cjastm.ro Informaţii referitoare la documentele necesare în vederea încheierii şi derulării contractelor, informaţii privind pacienţii înscrişi
contractare.pns@cjastm.ro Informaţii referitoare la documentele necesare în vederea încheierii şi derulării contractelor
contractare.spitale@cjastm.ro 0736203647 Informaţii referitoare la documentele necesare în vederea încheierii şi derulării contractelor
7.

Biroul Evaluare, Contractare II 

 

Ambulatoriu de specialitate, Recuperare Medicală, Paraclinic, Dispozitive Medicale, Îngrijiri la Domiciliu, Medicină Dentară

paraclinic@cjastm.ro 0736203704 Informaţii referitoare la contractarea/derularea contractelor pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice
ingrijiri@cjastm.ro Informaţii referitoare la contractarea/derularea contractelor pentru furnizorii de îngrijiri la domiciliu
evaluare@cjastm.ro Informaţii referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale
contractare.dispozitive@cjastm.ro Informaţii referitoare la contractarea/derularea contractelor pentru furnizorii de dispozitive medicale
contractare.stoma@cjastm.ro 0736203701 Informaţii referitoare la contractarea/derularea contractelor pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară
contractare.reca@cjastm.ro Informaţii referitoare la contractarea/derularea contractelor pentru furnizorii de servicii medicale clinice
contractare.clinic@cjastm.ro Informaţii referitoare la contractarea/derularea contractelor pentru furnizorii de servicii medicale de recuperare medicală
8. Biroul Decontare I - Asistenţă Primară, Farmacii, Ambulatoriu de Specialitate Clinic, Recuperare Medicală, Paraclinic, Dispozitive Medicale sef.mf@cjastm.ro 0736203689 Raportări, facturi, plăţi pentru asistenţe, personal contractual
farmacii@cjastm.ro
9. Biroul Decontare II - Asistenţă Spitalicească, Urgenţă Prespitalicească, Medicină Dentară, Îngrijiri la Domiciliu, PNS spitale@cjastm.ro 0736203647 Relaţii cu furnizorii şi asiguraţii pe probleme privind asisnteţa spitalicească, transport sanitar
10. Serviciul Medical medical@cjastm.ro 0736203682 0736203683 Informaţii legate de dosarele PET-CT şi Interferon Free şi de activitatea structurii
11. Compartimentul Monitorizare Programe Naţionale de Sănătate pns@cjastm.ro 0736203673 Informaţii monitorizare Programe Naţionale de Sănătate
12. Compartimentul Comisii Terapeutice şi Clawback clawback@cjastm.ro 0736203673 Informaţii legate de activitatea structurii
13. Compartimentul Achiziţii Publice achizitii.publice@cjastm.ro 0736203694 Informaţii legate de achiziţiile publice
14. Compartimentul Logistică şi Patrimoniu Informaţii legate de atribuţiile structurii
15. Compartimentul Financiar, Contabilitate economic.cjastm@gmail.com 0736203640 Informaţii cu privire la datele contabile ale furnizorilor de servicii medicale
16. Compartimentul Buget
17. Serviciul Control sef.control@cjastm.ro 0736203669 Informaţii specifice activităţii derulate
control@cjastm.ro 0736110004 0736110001
18. Compartimentul Resurse Umane, Salarizare şi Evaluare Personal ruons@cjastm.ro 0736203649 Informaţii salarizare şi resurse umane, concursuri
19. Biroul Tehnologia Informaţiei info@cjastm.ro 0736203660 Asistenţă tehnică, informaţii certificate digitale
20. Biroul Juridic, Contencios Administrativ sef.juridic@cjastm.ro 0736203690 Informaţii cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată
21. Data Protection Officer (DPO) dpo@cjastm.ro 0736203660 Informaţii privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi prelucrarea acestora
22. Responsabil Strategia Naţională Anticorupţie responsabilsna@cjastm.ro 0736203686 -
23. Compartiment Purtător de Cuvânt purtatordecuvant@cjastm.ro 0729840294

Relaţii cu presa, răspunsuri petiţii Legea 544