Lista telefoanelor CJAS Timiş

 

  Tel. Verde: 0800 800 966

1. RELATII PUBLICE : 0736110007

    E-mail : relatiipublice@cjastm.ro

2. SERVICIUL EVIDENTA ASIGURATI, CARDURI DE SANATATE SI CONCEDII

    MEDICALE PERSOANE JURIDICE : 0736203656

    E-mail : sef.asigurati@cjastm.ro

3. BIROUL CONCEDII MEDICALE PERSOANE FIZICE : 0736110002

    E-mail : concediimedpf@cjastm.ro