Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurăţi.

 

Casa de Asigurări de Sănătate Timiş este o instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu un buget propriu şi aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.


Casa de Asigurări de Sănătate Timiş are sediul în Municipiul Timişoara, strada Corbului nr. 4, şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a statutului propriu şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare de mai jos, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

 

Casa de Aigurări de Sănătate Timiş, în exercitarea atribuţiilor conferite de Lege şi de Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza sa de competenţă.