Casa de Asigurări de Sănătate Timiş este o instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu un buget propriu şi aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.


Casa de Asigurări de Sănătate Timiş are sediul în Municipiul Timişoara, strada Corbului nr. 4, şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a statutului propriu şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare de mai jos, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

 

Fișiere atașate

2023-02-15 ROF_2022 .pdf 2020-01-27 ROF_2020.pdf CJASTM ROF valabil din 01.08.2017.pdf