CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru furnizorii noi de servicii medicale din urmatoarele specialitati:
- specialitati clinice in ambulatoriu,
- recuperare medicala,
- stomatologie,
- radiologie dentara
- ingrijiri la domiciliu
Procesul de contractare se va desfasura dupa urmatorul calendar:
1.Transmiterea si inregistrarea solicitarilor si documentelor necesare contractarii pentru anul 2024 furnizori noi in perioada: 17.07.2024-19.07.2024
Documentele se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, pe urmatoarele adrese de email:
- specialitati clinice in ambulatoriu: ambulator.clinic@cjastm.ro
- recuperare medicala: contractare.reca@cjastm
- stomatologie: contractare.stoma@cjastm.ro
- radiologie dentara: contractare.stoma@cjastm.ro
- ingrijiri la domiciliu: ingrijiri@cjastm.ro
2.Verificarea documentelor transmise de furnizori, in perioada :
19.07.2024-25.07.2024
Comisia de contractare analizeaza documentele transmise in vederea contractarii si propun sub semnatura, furnizorii respinsi (cu motivele de respingere) conducerii CAS Timis.
3.Afisarea listei cu furnizorii respinsi la data de 26.07.2024
Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/
4.Depunerea contestatiilor la data de 29.07.2024 in intervalul orar 9 :00-12 :00
Toate contestatiile se depun la registratura CAS TIMIS, Strada Corbului nr. 4 sau se trimit elecronic pe adresele de email specificate mai sus
5.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor : 29.07.2024 dupa ora 14
Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/
6.Redactarea si semnarea contractelor / actelor aditionale in perioada 29.07.2024- 31.07.2024 (contracte valabile incepand cu data de 01.08.2024).

 

Fișiere atașate

Opis ambulatoriu clinic 2024.zip Opis ingrijiri la domiciliu 2024.zip Opis medicina dentara 2024.zip Opis radiologie dentara 2024.zip Opis recuperare medicala 2024.zip