Avand in vedere prevederile legale privind obligativitatea implementarii sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura,  facem urmatoarele precizari in ceea ce priveste fluxul de lucru privind transmiterea facturilor:

  1. Furnizorul trimite la CJAS raportarea in SIUI;
  2. CJAS verifica si valideaza raportarea;
  3. Dupa validarea raportarii de catre CJAS, se va genera decontul;
  4. Furnizorul trimite la CJAS factura proforma on-line utilizand serviciul web existent;
  5. CAS Timis valideaza facturile transmise de catre furnizori,  moment in care se va genera un ID unic;
  6. Acest ID va fi folosit  de  furnizori  la  incarcarea  facturilor  in platforma  RO-e Factura pe campul BT-13- Referinta comenzii (CAMP OBLIGATORIU);

De asemenea, furnizorii au obligatia de a completa si campul BT-11-referitor la tipul de activitate al furnizorului.

CJAS Timis va putea deconta doar facturile incarcate in RO e-Factura in baza ID-ului generat la validarea acestora in SIUI;

OBSERVATII

Facturile transmise in RO e-Factura fara ID-ul generat (BT-13) trebuie STORNATE.

Facturile intocmite inaintea datei de 03.07.2024 ( data la care au fost revalidate raportarile) vor trebui, de asemenea, ANULATE.

Termenul de 5 zile pentru incarcarea facturilor in Ro e-Factura curge de la data validarii facturii de catre CJAS Timis.