CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru furnizorii noi de servicii medicale  dentare, dupa urmatorul calendar:

 

 

1.Transmiterea si inregistrarea solicitarilor si documentelor necesare contractarii pentru anul 2024 furnizori noi in perioada:  13.05.2024-15.05.2024

 

Documentele se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, pe urmatoarea adresa de email:  contractare.stoma@cjastm.ro

 

 2.Verificarea documentelor transmise de furnizori, in perioada :

      13.05.2024-20.05.2024

Comisia de contractare analizeaza documentele transmise in vederea contractarii si propun sub semnatura, furnizorii respinsi (cu motivele de respingere) conducerii CAS Timis.

 

3.Afisarea listei cu furnizorii respinsi la data de 21.05.2024

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/

                                                            

4.Depunerea contestatiilor la data de 22.05.2024

Toate contestatiile se depun la registratura CAS TIMIS, Strada Corbului nr. 4 sau se trimit pe adresa de email specificata mai sus

 

 5.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor : 23.05.2024.

     Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/

 

                                                               

 6.Redactarea si semnarea contractelor in perioada 24.05.2024- 31.05.2024 (contracte valabile incepand cu data de 01.06.2024).

 

 

Fișiere atașate

Opis medicina dentara 2024.zip