CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru furnizorii noi de servicii medicale  CLINICE si furnizorii noi de servicii medicale PARACLINICE DE TIP RADIOLOGIE – IMAGISTICA MEDICALA precum si intrarea in contract de servicii paraclinice de radiologie-imagistica medicala de alt tip decat cele contractate la ultima sesiune de contractare si/ sau intrarea in contract de puncte de lucru noi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice aflati in contract:

 

1.Transmiterea si inregistrarea solicitarilor si documentelor necesare contractarii pentru anul 2024 pentru furnizorii noi de servicii medicale clinice si furnizorii noi de servicii medicale paraclinice de tip radiologie – imagistica medicala precum si intrarea in contract de noi tipuri de investigatii paraclinice de radiologie-imagistica medicala sau puncte de lucru nou infiintate la furnizorii de servicii medicale paraclinice de radiologie – imagitica medicala aflati in contract.

Documentele se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, pe urmatoarele adrese de email:

- pentru paraclinic: paraclinic@cjastm.ro

- pentru clinic: ambulator.clinic@cjastm.ro

 

in perioada:  09.04.2024-15.04.2024

 

 2.Verificarea documentelor transmise de furnizori, in perioada :

      15.04.2024-19.04.2024

Comisiile de contractare analizeaza documentele transmise in vederea contractarii, stabilesc punctajele pentru servicii medicale paraclinice in baza criteriilor de stabilire punctaje si propun sub semnatura, furnizorii respinsi (cu motivele de respingere) conducerii CAS Timis.

 

3.Afisarea listei cu furnizorii respinsi la data de 22.04.2024

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/   

                                                            

4.Depunerea contestatiilor la data de 23.04.2024

Toate contestatiile se depun la registratura CAS TIMIS, Strada Corbului nr. 4 sau se trimit pe adresele de email specificate mai sus

 

 5.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor : 24.04.2024. Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/ 

                                                              

 6.Redactarea si semnarea contractelor / actelor aditionale, dupa caz, in perioada 25.04.2024- 30.04.2024 (contracte / acte aditionale valabile incepand cu data de 01.05.2024).

     Pentru servicii medicale paraclinice de tip radiologie-imagistica medicala semnarea contractelor / actelor aditionale de introducere in contract investigatii noi si/sau puncte de lucru noi va fi in functie si de data alocarii bugetului pentru luna mai 2024 pentru toti furnizorii aflati in contract cu CAS Timis.

 

Fișiere atașate

Opis clinic 2024.zip Opis paraclinic imagistica 2024.zip