Calendarul întâlnirilor cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la

precum și la

  1. Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical în data de 18 ianuarie 2024
 Data Ora de la care se desfăşoară consultările  Segmentul de asistenţă medicală
18 ianuarie 2024 ora  900 – 1030 –  Asistența medicală primară;
ora 1045 – 1145 –  Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile  clinice;
ora 1200 – 1245 –  Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru      medicină dentară;
ora 1300 – 1345 –  Asistența medicală spitalicească.
  1. Negocieri cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în data de 18 ianuarie 2024
 Data Ora de la care se desfăşoară negocierile  Organizația profesională
18 ianuarie 2024 ora  1400 – 1600 – Colegiul Medicilor din România;
ora 1615 – 1700 – Colegiul Medicilor Stomatologi din România;
ora 1715 – 1800 – Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.