CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru furnizorii noi de servicii medicale  dentare, dupa cum urmeaza:

 

1.Transmiterea si inregistrarea solicitarilor si documentelor necesare contractarii pentru anul 2023. Documentele se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, prin accesarea urmatorului link:  https://cjastm.ro/atl_uploads_contractare.php, in perioada:

      23.11.2023-24.11.2023

 

 2.Verificarea documentelor transmise de furnizori, in perioada :

      23.11.2023-24.11.2023

Comisiile de contractare analizeaza documentele transmise in vederea contractarii si propun sub semnatura, furnizorii respinsi (cu motivele de respingere)  conducerii CAS Timis.

 

3.Afisarea listei cu furnizorii respinsi : la data de 27.11.2023, in intervalul orar 09 :00-12 :00

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/   

                                                            

4.Depunerea contestatiilor : la data de 27.11.2023, in intervalul orar 12:00-15:00

Contestatiile se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, prin accesarea urmatorului link: https://cjastm.ro/atl_uploads_contractare.php sau se depun la sediul CAS Timis

 

 5.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor : 28.11.2023 in intervalul orar 09 :00-11 :00. Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/ 

                                                              

 6.Redactarea contractelor in perioada 28.11.2023 - 29.11.2023 si semnarea contractelor in data de 29.11.2023  (contracte valabile incepand cu data de 01.12.2023)