CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru

           - furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara :

 

 

        

Incepand cu data de 23.11.2023 Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis anunta perioada de contractare in vederea incheierii contractelor pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

Documentatia necesara pentru contractare urmareste prevederile actelor normative in vigoare.

Documentele necesare pentru intrarea in relatii contractuale sunt cele postate pe site-ul CAS Timis.

 

        In data de 23.11.2023 transmiterea / depunerea solicitarilor si documentelor necesare contractarii .

 

Verificarea documentatiei transmise / depuse de furnizorii de servicii medicale se efectueaza in perioada de depunere / transmitere a documentatiei si se face in conformitate cu legislatia in vigoare si cu opis-ul afisat. Comisia de contractare analizeaza documentatia si propun sub semnatura furnizorii respinsi (cu motivele de respingere) conducerii CAS Timis.

In data de 24.11.2023 sunt instiintati furnizorii de servicii medicale respinsi (cu motivele respingerii). Lista furnizorilor respinsi se va afisa  la sediul CAS Timis.

In data de 27.11.2023, vor putea fi depuse la sediul CAS Timis contestatiile furnizorilor declarati respinsi, care vor fi analizate si solutionate de catre Comisia de contestatii stabilita prin decizia DG.

In data de 28.11.2023,   afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor admis / respins pe site-ul CAS Timis, cu motivul respingerii, dupa caz.

In data de 29.11.2023  redactarea si semnarea contractelor valabile incepand cu data de 01.12.2023.

 

Fișiere atașate

opis_mf.zip