CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru

 

           - furnizorii de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor:

 

        Incepand cu data de 06.11.2023 Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis anunta perioada de contractare in vederea incheierii contractelor pentru furnizarea de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor.

Documentatia necesara pentru contractare urmareste prevederile actelor normative in vigoare.

Documentele necesare pentru intrarea in relatii contractuale sunt cele postate pe site-ul CAS Timis.

 

        In data de 14.11.2023-15.11.2023 transmiterea / depunerea solicitarilor si documentelor necesare contractarii .

 

Verificarea documentatiei transmise / depuse de furnizorii de servicii medicale se efectueaza in perioada de depunere / transmitere a documentatiei si se face in conformitate cu legislatia in vigoare si cu opis-ul afisat. Comisia de contractare analizeaza documentatia si propun sub semnatura furnizorii respinsi (cu motivele de respingere) conducerii CAS Timis.

In data de 16.11.2023 sunt instiintati furnizorii de servicii medicale respinsi (cu motivele respingerii). Lista furnizorilor respinsi se va afisa  la sediul CAS Timis.

In data de 17.11.2023 vor putea fi depuse la sediul CAS Timis contestatiile furnizorilor declarati respinsi, care vor fi analizate si solutionate de catre Comisia de contestatii stabilita prin decizia DG.

In data de 20.11.2023 afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor admis / respins pe site-ul CAS Timis, cu motivul respingerii, dupa caz.

In perioada 21.11.2023-23.11.2023 redactarea si semnarea contractelor valabile incepand cu data de 01.12.2023.

 

Fișiere atașate

Opis.zip