În atenţia furnizorilor de servicii medicale - pentru raportarea serviciilor aferente lunii Iulie 2023, conform referatului de aprobare DGTI nr.1672/27.07.2023 si nr.1762/10.08.2023, vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor medicale/medicamente aferente lunii Iulie 2023, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

10.08.2023 – 21.08.2023 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

05.08.2023 – 10.08.2023 – unități sanitare cu paturi (SPT)

05.08.2023 – 10.08.2023 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

05.08.2023 – 10.08.2023 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

15.08.2023 – 20.08.2023 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

15.08.2023 – 20.08.2023 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

15.08.2023 – 20.08.2023 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

15.08.2023 – 20.08.2023 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.08.2023 – 04.08.2023 - asistență medicală primară (MF)

10.08.2023 – 16.08.2023 – programe naționale de sănătate (PNS)

05.08.2023 – 10.08.2023 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

15.08.2023 – 20.08.2023 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)