Actualizare calendar contractare                                               

CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru furnizorii noi de servicii medicale  in urmatoarele domenii de activitate: :

- ambulatoriu pentru specialitati paraclinice de tip imagistica medicala

- specilitati medicale clinice

- ecografii clinic

- medicina dentara

 

dupa cum urmeaza:

 

1.Transmiterea si inregistrarea solicitarilor si documentelor necesare contractarii  pentru anul 2022. Documentele se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, prin accesarea urmatorului link:

                 https://cjastm.ro/atl_uploads_contractare.php

 

in perioada:30.09.2022-04.10.2022

 

 2.Verificarea documentelor transmise de furnizori, in perioada :

      30.09.2022-04.10.2022

Comisiile de contractare analizeaza documentele transmise in vederea contractarii si propun sub semnatura, furnizorii respinsi (cu motivele de respingere)  conducerii CAS Timis.

 

3.Afisarea listei cu furnizorii respinsi : la data de 05.10.2022, in intervalul orar 09 :00-11 :00. Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/                                                          

4.Depunerea contestatiilor : la data de 05.10.2022, dupa ora 12:00;

Toate contestatiile se depun la sediul CAS TIMIS, Strada Corbului nr. 4

 

 5.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor : 06.10.2022 dupa ora   11,00      Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.casan.ro/cjastm/                                                                

 6.Redactarea si semnarea contractelor 07.10.2022 (contracte valabile incepand cu data de 10.10.2022) – specialitati clinice

    Redactarea si semnarea contractelor 10.10.2022 (contracte valabile incapand cu data de 10.10.2022) – specialitati paraclinice – imagistica, ecografii clinic si medicina dentara

 

Documentele necesare incheierii contractului se regasesc accesand urmatorul link:

 

http://www.casan.ro/cjastm/category/contractare-2022.html