În atenţia furnizorilor de servicii medicale - pentru raportarea serviciilor aferente lunii septembrie 2021, având în vedere adresa CNAS nr. P 8900/27.09.2021, înregistrată la CJAS TM cu nr.33480/28.09.2021, vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor medicale/medicamente aferente lunii SEPTEMBRIE 2021, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

02.10.2021 – 20.10.2021 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

01.10.2021 – 31.10.2021 – unități sanitare cu paturi (SPT)

05.10.2021 – 31.10.2021 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

04.10.2021 – 31.10.2021 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

04.10.2021 – 31.10.2021 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

05.10.2021 – 31.10.2021 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

04.10.2021 – 31.10.2021 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

04.10.2021 – 31.10.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.10.2021 – 15.10.2021 - asistență medicală primară (MF)

04.10.2021 – 31.10.2021 – programe naționale de sănătate (PNS)

05.10.2021 – 31.10.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

02.10.2021 – 31.10.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)