Ambulatoriul clinic de specialitate         
         
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2014        
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2014 Trim. II 2014 Trim. III 2014 Trim. IV 2014
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 1,72 lei      
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2013        
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2013 Trim. II 2013 Trim. III 2013 Trim. IV 2013
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 1,20 lei 2,04 lei 2,00 lei 1,89 lei
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2012        
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2012 Trim. II 2012 Trim. II 2012 Trim. II 2012
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie 1,20 lei 1,20 lei 1,20 lei 1,29 lei
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2011        
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2011 Trim. II 2011 Trim. III 2011 Trim. IV 2011
Valoarea unui punct "per serviciu" in 0,90 lei aprilie/mai: 0,9 lei 1,20 lei 1,22 lei
asistenta medicala ambulatorie iunie: 1,2 lei
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2010        
Valoarea definitiva a punctelor Trim. I 2010 Trim. II 2010 Trim. III 2010 Trim. IV 2010
Valoarea unui punct "per serviciu" in 0,70 lei 0,97 lei aprilie 0,93 lei 0,94 lei
asistenta medicala ambulatorie 1,20 lei mai
  1,20 lei iunie