In situatia in care furnizorii de servicii medicale aflati in contract cu CJAS Timis constata ca sunt carduri blocate – eroare 15 si carduri invalide – eroare 5 ale asiguratilor ce apartin CJAS Timis, sunt rugati sa apeleze la numerele de telefon  publicate pe site in vederea rezolvarii acestor situatii.  Pentru situatiile cand asiguratii apartin altor CAS, furnizorii de servicii medicale se vor adresa acestora, la telefoanele publicate pe site-urile CAS.

Facem precizarea ca pentru cardurile blocate este necesar CID-ul (codul asiguratului), iar pentru cardurile invalide numarul cardului (numar document).

Pentru situatiile de carduri blocate, dupa ce se finalizeaza procedura de deblocare de catre specialistul CAS, furnizorul de servicii medicale va trebui sa execute urmatoarele operatiuni:

  1. Va introduce cardul in cititor si dupa introducerea pin-ului ii va aparea mesaj precum cardul este blocat.
  2. Va deschide ferestra pacienti din meniul Fisier.
  3. In aceasta fereastra va pasa pe butonul [Reset PIN eCard] si cand terminalul va cere PIN-ul de reset se va introduce combintia “0000” (adica 4 de zero). PIN-ul cardului este acum 0000.
  4. Pentru a schimba PIN-ul cardului se va apasa butonul [Schimba PIN eCard].
  5. Prima oara se va cere pin-ul actual al cardului, adica: 0000 si apoi se va apasa tasta de accept
  6. In continuare terminalul va cere PIN nou in care se va completa PIN-ul care se doreste si apoi se va apasa tasta de accept.
  7. Terminalul va cere sa se confirme PIN-ul introdus anterior.
  8. Dupa apasarea tastei de accept de la terminal se va afisa un mesaj precum ca PIN-ul a fost schimbat cu succes.

 Mentionam ca pentru situatiile in care asiguratii detin un card care a fost activat, dar au uitat PIN-ul, procedura este de a se tasta 5 PIN-uri, dupa care, daca nu s-a reusit identificarea, cardul devine automat blocat si trebuie executata procedura mentionata mai sus (Tel CAS, CID, dupa deblocare pasii 1-8)

Pentru situatiile de carduri invalide, dupa ce se finalizeaza procedura de catre specialistul CAS, cardul devine operational si poate fi folosit de catre asigurat cu pinul stabilit de acesta in momentul activarii cardului.”

Date de contact pentru deblocare carduri si carduri invalide:

Furnizori asistenta primara: Biroul Contractare, Decontare,  Asistenta primara - nr. tel 0736203666;

Furnizori asistenta  pentru specialitati clinice si paraclinice : Biroul Contractare, Decontare, Ambulatoriu de specialitate clinic si Stomatologie, Paraclinic, Dispozitive medicale, Ingrijiri la domiciliu – nr,tel 0736203646;

Furnizori asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca : Biroul Contractare, Decontare, Asistenta spitaliceasca si Urgenta prespitaliceasca – nr. tel 0736110006.