Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

 

Cardul European se eliberează asiguratului numai în situația deplasării acestuia pentru ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

 

In vederea eliberarii cardului, persoana asigurata va depune la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta o cerere si documente care sa ateste calitatea de asigurat. Casa de asigurari de sanatate verifica calitatea de asigurat a persoanei, urmand ca in situatia in care cererea este aprobata, costurile tiparirii fiind suportate din Fondul national Unic de Asigurari de Sanatate.

Cardul European se elibereaza in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate. In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea Cardului European, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat provizoriu de inlocuire a cardului.

 

Perioada de valabilitate a Cardului european este de 2 ani de la data emiterii.

 

Serviciile medicale acordate in baza cardului european nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al Uniunii Europene. Aceste servicii se acorda asiguratilor romani in conformitate cu legislatia statului membru al Uniunii Europene in care se deplaseaza titularul Cardului european.

 

Cardul nu acopera situatia in care persoana asigurata se deplaseaza in UE cu scopul de a beneficia de tratament medical.

 

Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza de servicii medicale in Romania in aceleasi conditii ca si persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din tara noastra. In acest sens, furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

 

Eliberarea cardului european duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare  se face in baza cererii care se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul (care poate fi vizualizată/descarcată in josul paginii), a copiei după actul de identitate si a dovezii plății contravalorii cardului european.
 Eliberarea cardului european duplicat, in caz de schimbare a datelor personale (nume) se face în baza cererii care se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul (care poate fi vizualizată/descarcată in josul paginii), copiei dupa actul de identitate, cardul european emis iniţial și a dovezii plății contravalorii cardului.
 Cererea va fi completată și semnată de titular sau, dupa caz, reprezentantul/ imputernicitul legal al acestuia, la cerere fiind atașată copia actului de identitate a titularului (după caz, si a împuternicitului).


 Contravaloarea cardului european duplicat, în cuantum de 8,33 lei, se poate achita la casieria CJAS TIMIS din Sediul Timișoara, Str. Corbului nr.4, jud Timiș.


Sau in contul:
RO80TREZ6215005XXX005077
CUI: 2483580

BENEFICIAR: CJAS TIMIS
EXPLICATIA PLATII: CV DUPLICAT CARD EUROPEAN
CONT DESCHIS LA TREZORERIA TIMISOARA


 Dorim să precizăm că plățile efectuate prin virament pot fi confirmate in 5 zile lucrătoare iar cele efectuate prin mandat postal in 10 zile lucrătoare, așadar, persoanele care aleg una dintre aceste doua modalitati de plata se vor prezenta la CJAS TIMIS in consecinta.
 Documentele se depun la sediul CJAS Timis , str. Corbului nr. 4, cam. 9, sau pot fi transmise prin intermediul serviciilor postale /e-mail pe adresa ehic@cjastm.ro. 

 

Persoana de contact: Gabriel Manolache - tel: 0736203679

Fișiere atașate

Cerere CARD EUROPEAN DUPLICAT.doc Cerere CARD EUROPEAN - CEASS .doc Cerere CARD EU Perioada din urma.doc