Intrebari adresate Directiei Tehnologia Informatiei si raspunsuri referitoare la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.


Intrebare: La instalarea si utilizarea progamului informatic de preluare a raportarilor agentilor economici si a medicilor am intampinat probleme, cum ar fi: nu suporta sistem de operare Windows Xp, erori de inregistrare a bibliotecilor folosite de limbajul de programare, posibilitatea acordarii aceluiasi numar de inregistrare la mai multe firme, nu exista posibilitatea centralizarii concediilor medicale. Nu exista posibilitatea de verificare a corectitudinii unei certificat medical emis de un medic din alt judet (nu exista posibilitatea de verificare daca medicul respectiv a incheiat conventie cu Casa de Asigurari de Sanatate a judetului respectiv.

Raspuns: Suporta sistemul XP. Eroarea va fi remediata in urmatorul kit „Imperecherea" certificatelor de concediu medical se va face la nivel national.


Intrebare: In ce masura se poate achizitiona licenta SYBASE in vederea utilizarii aplicatiilor furnizate de CNAS pentru activitatile generate de O.U.G. nr. 158/2005.

Raspuns: Sistemul va fi portat pe ORACLE 9i.


Intrebare: Obligatia depunerii de catre angajatori 2 declaratii,listasalariatilor-conf.Ordinului Presedintelui CNAS nr. 221/2005 si declaratia pentru contributia de 0,75% - conf. OUG nr. 158/2005, conduce la un volum insemnat de activitate prin preluarea si validarea a 5 fisiere, inregistrarea in doua registre de evidenta. Propunem crearea unei singure structuri de date pentru preluarea de la angajatori a tuturor informatiilor utile Casei de Asigurari de Sanatate, prin „unirea" celor doua declaratii si crearea unei aplicatii informatice unitare la nivel national, cu un grad ridicat de portabilitate si fiabilitate.

Raspuns: In lucru.


Intrebare: Deoarece nu vor fi platite toate certificatele medicale din diverse motive: calcul eronat, completare eronata, etc. plata de catre CJAS se va face partial. In acest caz ar fi necesar sa se poata face selectarea si listarea direct din anexa 2 a celor care vor fi achitate, cu sumele respective.Totodata programul sa permita si emiterea O.P. - listare, modificare.

Raspuns: Propunere. Dorim clarificari.


Intrebare: Crearea unui camp pentru acordarea de nr. de inregistrare automat din programul de declaratii pentru concedii medicale astfel: -utilizatorii vor preciza, pe baza unui registru, care vor fi nr.folosite in acea zi(saptamana), astfel ca in momentul cand vor fi terminate setul de numere, programul sa atentioneze utilizatorul, de ex: 2000 - 3000 utilizator Popescu; 3000-4000 utilizator Georgescu, etc.

Raspuns: Propunere, se poate realiza.


Intrebare: Intocmire program de calcul concedii medicale pentru P.F.A.; A.F.; asoc. unici, respectiv state de plata, intocmire mandate postale.

Raspuns: In lucru.


Intrebare: Evitarea preluarii duble a declaratiilor pentru concedii medicale pentru acelasi agent economic, in cursul aceleasi luni sau pentru aceeasi luna.

Raspuns: Problema rezolvata, in baza de calcul se ia ultima declaratie.


Intrebare: preluarea in baza de date si a concediilor medicale platite de angajator deoarece nu se va putea face o corelatie in ceea ce priveste: ANEXA 11 din norme; platile pentru cele care sunt «in continuare»; daca d.p.d.v. al calculului sau al diagnosticului sunt corecte.

Raspuns: Anexa 2 va avea atasate inclusiv certificatele de concediu medical ale caror indemnizatii aferente sunt suportate de angajator.


Intrebare: Pentru concediile medicale eliberate de unitatile spitalicesti din alte judete, cum putem afla ca medicul care a eliberat certificatul medical are incheiat conventie cu casa de asigurari de sanatate.

Raspuns: Prin aplicatia imperechere - in lucru.


Intrebare: Realizarea unui sistem unitar de raportare si centralizare a datelor

Raspuns: In lucru.


Intrebare: La anexa 3 cu structurile bazelor de date sunt campuri care depasesc lungimea de 10 caractere pentru formatul dbf.

Raspuns: Se trunchiaza la 10 caractere. Pe site-ul www.cnas.ro se afla structura actualizata.


Intrebare: Referitor la anexa 3 fisierul CM_DCL_A1 trebuie sa contina si campul pentru deducerea din lunile anterioare.

Raspuns: Propunere, In formular trebuie prevazut acest camp.


Intrebare: Programul informatic de prelucrare a declaratiilor pentru agentii economici este incomplet: declaratiile operate nu pot fi vizualizate!

Raspuns: Pot fi vizualizate general (fara detalii). Se va adauga facilitatea de vizualizare a declaratiei preluate (ulterior preluarii).


Intrebare: Programul informatic de prelucrare a declaratiilor pentru persoanele fizice sa fie corelat cu incasarile.

Raspuns: In lucru.


Intrebare: Conform art.(2)din Normele aprobate prin Ord.60/32/2006 al M.S. si Presedintele CNAS angajatorii depun declaratii la casele de asigurari de sanatate in a carei raza teritoriala isi au sediile sociale, inclusiv pentru punctele de lucru.In aceasta situatie rambursarea se va efectua si pentru acele persoane care lucreaza la punctul de lucru situate in alte judete? In acest caz afirmativ cum se poate verifica ca emitentul certificatului medical daca se afla in relatii contractualecu casa respectiva sau a incheiat conventii pentru eliberarea certificatelor medicale ? Este necesar sa se introduca codul fiscal in denumirea fisierelor de declaratii pentru concedii si indemnizatii.

Raspuns: PROPUNERE


Intrebare: Aplicatia informatica realizata de CNAS este dificil de exploatat deoarece meniurile nu sunt sugestive si logice pentru un simplu operator (fara cunostinte de specialitate IT).

Raspuns: © in curs de imbunatatire.


Intrebare: Propunem elaborarea unui program informatic unitar, elaborat de CNAS privind calculul concediilor medicale, precum si evidenta persoanelor care beneficiaza de perioade de concedii medicale in vederea stabilirii in viitor a stagiilor de cotizare cu perioadele asimilate.

Raspuns: Propunere, Angajatorul declara pe proprie raspundere.


Intrebare: Programe informatice cu evidenta persoanelor asigurate.

Raspuns: SIUI


Intrebare: Anexa 3 in format electronic.

Raspuns: In aplicatia de preluare de la CJAS va fi o sectiune dedicata persoanelor fizice.