CRITERII DE PRIORITIZARE  DISPOZITIVE MEDICALE 2017

 

 

 

          Avand in vedere  HG nr. 161/2016 pentru aprobarea Contractului –cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2016-2017, Ord. MS/CNAS nr. 196/130/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contract –Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, anexa 39 art. 3(3) precum si in conformitate cu contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu incheiat de catre CJAS Timis cu furnizorii, se considera cazuri supuse aprobarii cu prioritate :

functionale de urgenta pentru situatii speciale avand in vedere starea fizica,

ocupatia, gradul de mobilitate a asiguratului.

 

tinand cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate si cu incadrarea in fondul lunar aprobat.

Cazurile care se prezinta in audienta se vor analiza cu prioritate.

Fișiere atașate

Criterii prioritizare dispozitive medicale 2016.doc Criterii prioritizare dispozitive medicale 2015.doc Criterii prioritizare dispozitive medicale 2014.doc Criterii prioritizare dispozitive medicale 2017.doc