Concurs Naţional Proiect Pilot organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

(anunţ din 03 aprilie 2023)

concurs pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul administraţiei publice centrale

vezi detalii pe site-ul ANFP

 

 

 

 

 

 

 

Concurs recrutare funcţie publică de execuţie vacantă (anunţ nr.DG 3131 din 16 mai 2024)

anunţ concurs

formular înscriere la concurs

model adeverinţă vechime

rezultat verificare eligibilitate candidaţi înscrişi

barem corectare proba scrisă

rezultat notare la proba scrisă

rezultat final concurs

 

Anunţ - examen de promovare în clasă pentru funcţionari publici -  (anunt + bibliografie) - 22 decembrie 2023

vezi anuntul

rezultate selectie dosare

rezultat proba scrisa

rezultat proba interviu

rezultat final examen

 

Anunț conform art. IV alin. (7) din OUG nr. 34 din 15 mai 2023 (anunț din 17 mai 2023)

vezi detalii

 

Concurs recrutare funcţie publică de execuţie temporar vacantă (anunţ din 05 mai 2023)

anunţ concurs

atribuţiile postului scos la concurs

formular înscriere la concurs

model adeverinţă vechime

 

- rezultat selecţie dosare depuse

rezultat probă scrisă

- anunt sustinere proba interviu

rezultat proba interviu

- rezultat final concurs

 

Concurs recrutare funcţie publică de execuţie vacantă (anunţ din 27 aprilie 2023)

anunţ concurs

atribuţiile postului scos la concurs

formular înscriere la concurs

model adeverinţă vechime

 

- rezultat selecţie dosare depuse

rezultat probă scrisă

anunt sustinere proba interviu

rezultat proba interviu

rezultat final concurs

 

Concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici (anunţ din 25 ianuarie 2023)

anunţ concurs

rezultat proba scrisa

rezultat proba interviu

rezultat final concurs

 

Concurs recrutare funcţii publice de execuţie vacante (anunţ din 30 decembrie 2022)

anunţ concurs

atribuţiile postului scos la concurs

formular înscriere la concurs

model adeverinţă vechime

 

rezultat selecţie dosare depuse

barem corectare probă scrisă

rezultat probă scrisă

rezultat probă interviu

rezultat final concurs

 

Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici (anunt din 27 septembrie 2022)

anunt examen

rezultat probă scrisă

rezultat probă interviu

rezultat final examen

 

Concurs recrutare functii publice de executie vacante (anunt din 27 ianuarie 2022)

anunt concurs

atributiile posturilor scoase la concurs

formular inscriere la concurs

model adeverinta vechime

 

rezultat selecţie dosare depuse

barem corectare la proba scrisa

erata la barem corectare proba scrisa

rezultat probă scrisă

rezultat probă interviu

rezultat final concurs

 

Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici (anunt din 18 octombrie 2021)

anunt examen

rezultat proba scrisa

rezultat proba interviu

rezultat final examen

 

Concurs recrutare functii publice de executie vacante (anunt din 08 octombrie 2021)

anunt concurs

atributiile posturilor scoase la concurs

formular inscriere la concurs

model adeverinta vechime

 

rezultat selectie dosare depuse

rezultat proba scrisa

rezultat proba interviu

rezultat final concurs

 

Concurs de promovare functie publica de conducere vacanta (anunt din 05 octombrie 2021)

anunt concurs

atributiile postului scos la concurs

formular inscriere la concurs

model adeverinta vechime

 

rezultat selectie dosare depuse

rezultat proba scrisa

rezultat proba interviu

rezultat final concurs

 

Concurs recrutare functie publica de executie vacanta (anunt din 13 august 2021)

- anunt integral organizare concurs

atributiile postului scos la concurs

formular inscriere la concurs

model adeverinta vechime

 

rezultat selectie dosare depuse

barem corectare la proba scrisa

rezultatele la proba scrisa

rezultatele la proba interviu

rezultate finale concurs

 

 Concurs recrutare functii publice de executie vacante (anunt din 09 iulie 2021)

-  anunt integral organizare concurs

 - atributiile posturilor scoase la concurs

 - formular inscriere la concurs

 - model adeverinta vechime

 

 - Rezultat selectie dosare depuse

 - Rezultat contestație selectie dosare

 - Rezultatul probei scrise

 - Rezultatul probei interviu

 - Rezultate finale concurs

 

Concurs ocupare post Director General - (anunt din 06.04.2021) 

-  anunt CAS Tulcea 

 - anunt CNAS - bibliografie 

 

Anunt - examen de promovarea in grad profesional a functionarilor publici 

anuntul

rezultatele finale

 

Anunt - suspendare concurs Director General

vezi anuntul

 

Concurs ocupare post Director General 

-  anunt CAS Tulcea 

 - anunt CNAS - bibliografie 

 

Examen de promovare in grad profesional pentru functionari publici - 23.12.2019

 -  Rezultate proba scrisa 

 -  Rezultatele finale 

 

Examen de promovare in clasa pentru functionari publici - 11.12.2019

 -  Rezultate proba scrisa 

 -  Rezultatele finale 

 

Anunt - examen de promovare in clasa pentru functionari publici -  (anunt + bibliografie)

vezi anuntul

 

Anunt - examen de promovare in grad pentru functionari publici -  (anunt + bibliografie)

vezi anuntul

 

Anunt - examen de promovare in grad pentru functionari publici -  (anunt + bibliografie)

vezi anuntul

 

Anunt - rezultat final examen de promovare in grad pentru functionari publici

vezi anuntul