Formularele specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice,  pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω si (**)1β  în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora in Platforma informatică din asigurările de sănătate

 

 

ANUNTURI

 

-25.03.2024 -  Ordinul presedintelui CNAS nr. 107 / 23.01.2024 pentru modificarea si completarea anexei nr.1  la ordinul presedintelui CANS nr. 141/2017 privind actualizare formular specific L01XC21.2. (vezi ordinul)

-05.02.2024 - prin Ord.CNAS nr.107/23.01.2024 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017  privind lista formularelor specifice; au fost introduse 2 noi formulare si au fost actualizate 6 formulare. (vezi ordinul)

- 06.11.2023 - prin Ord.CNAS nr.935/18.10.2023 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017  privind lista formularelor specifice a fost modificata denumirea unui formular si au fost actualizate  5 formulare. (vezi ordinul)

- 03.08.2023 - prin Ord.CNAS nr.615/19.07.2023 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017  privind lista formularelor specifice;  au fost actualizate  11 formulare, au fost abrogate si inchise 2 formulare specifice și  introduse 2 noi  formulare specifice. (vezi ordinul)

- 23.06.2023 - prin Ord.CNAS nr.480/13.06.2023 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017  privind lista formularelor specifice;  a fost actualizat  1 formular (J05AP-A) aferent Medicamentelor cu afectiune antivirale directă cu VHC, au fost abrogate formularele specifice corespunzătoare DCI Imatinibum (L008C.1- L008C.3) și  introduse 5 noi  formulare specifice. (vezi ordinul)

- 29.03.2023 - prin Ord.CNAS nr.163/14.03.2023 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017  lista formularelor specifice prin introducerea a 5 formulare noi actualizarea a 4 formulare (vezi ordinul)

- 10.01.2023 - prin Ord.CNAS nr.1050/28.12.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 prin introducerea in lista formularelor specifice a unui numar de 7 formulare (vezi ordinul)

- 13.12.2022 - prin Ord.CNAS nr.958/21.11.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017;  in lista formularelor specifice a fost actualizat un formular şi a fost adăugat un formular nou  (vezi ordinul)

- 10.11.2022 - prin Ord.CNAS nr.890/25.10.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017;  in lista formularelor specifice a fost actualizat un formular  (vezi ordinul)

- 17.08.2022 - prin Ord.CNAS nr.512/02.08.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017;  in lista formularelor specifice au fost actualizate 3 formulare si a fost introdus un formular nou (vezi ordinul)

- 15.07.2022 - prin Ord.CNAS nr.452/05.07.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017;  in lista formularelor specifice au fost actualizate 4 formulare si au fost introduse 3 noi formulare (vezi ordinul)

- 09.06.2022 - prin Ord.CNAS nr.363/06.06.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 26.05.2022 - prin Ord.CNAS nr.260/05.05.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 06.05.2022 - prin Ord.CNAS nr.246/27.04.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 08.03.2022 - prin Ord.CNAS nr.135/08.03.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 04.02.2022 - prin Ord.CNAS nr.66/01.02.2022 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 19.05.2021 - prin Ord.CNAS nr.500/06.05.2021 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 05.03.2021 - prin Ord.CNAS nr.381/23.02.2021 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 26.01.2021 - prin Ord.CNAS nr.98/26.01.2021 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 04.06.2020 - prin Ord.CNAS nr.706/29.05.2020 a fost actualizata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 (vezi ordinul)

- 19.02.2020 - prin Ord.CNAS nr.352/11.02.2020 a fost completata anexa 1 la Ord.CNAS nr.141/2017 prin adaugarea a doua noi formulare (vezi ordinul)

- 28.01.2020 - prin Ord.CNAS nr.14/13.01.2020 a fost modificat si completat Ord.CNAS nr.141/2017; in lista formularelor specifice au fost actualizate 7 formulare si a fost adaugat un formular (vezi ordinul)

- 26.08.2019 - prin Ord.CNAS nr.639/06.08.2019 a fost modificat Ord.CNAS nr.141/2017;  au fost actualizate un numar de 5 formulare specifice (vezi ordinul)  (vezi lista actualizari)

- 30.07.2019 - prin Ord.MS/CNAS nr.1127/669/2019 publicat in MO partea I nr.610/24.07.2019 a fost actualizata anexa nr.1 la Ord.MS/CNAS nr.1301/500/2008 prin adaugarea a 6 protocoale terapeutice;   (vezi protocoalele)

- 10.07.2019 - prin Ord.CNAS nr.625/28.06.2019 a fost modificat continutul anexei nr.1 la Ord.CNAS nr.141/2017; asupre listei formularelor specifice au fost operate: 1 formular modificat,  16 formulare inlocuite si 4 formulare adaugate (vezi ordinul)

- 19.12.2018 - prin Ord.CNAS nr.1559/04.12.2018 a fost modificat continutul anexei nr.1 la Ord.CNAS nr.141/2017; au fost modificate 11 formulare specifice (vezi ordinul)

- 01.11.2018 - prin Ord.CNAS nr.1373/1410/2018 a fost completat Ord.MS/CNAS nr.1301/500/2008;  ca urmare a modificarilor aduse protocoalelor terapeutice a fost emis Ord.CNAS nr.1407/2018 de completare a Ord.CNAS nr.141/2017, prin care au fost introduse 2 noi formulare specifice si au fost modificate 20 formulare  (vezi ordinul)

- 04.09.2018 - prin Ord.CNAS nr.1053/1225/2018 a fost completat Ord.MS/CNAS nr.1301/500/2008;  ca urmare a modificarilor aduse protocoalelor terapeutice a fost emis Ord.CNAS nr.1229/2018 de completare a Ord.CNAS nr.141/2017, prin care au fost introduse 3 noi formulare specifice, au fost modificate 4 formulare si au fost abrogate 3 formulare  (vezi ordinul)

- 18.07.2018 - prin Ord.CNAS nr.1158/2018 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 8 noi formulare specifice si au fost actualizate 4 formulare  (vezi ordinul)

- 16.07.2018 - prin Ord.CNAS nr.1139/2018 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 8 noi formulare specifice (vezi ordinul)

- 23.01.2018 - prin Ord.CNAS nr.301/2018 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 3 noi formulare specifice (vezi ordinul)

- 14.12.2017 - prin Ord.CNAS nr.1229/2017 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 2 noi formulare specifice si au fost actualizate 4 formulare  (vezi ordinul)

- 16.11.2017 - prin Ord.CNAS nr.1187/2017 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 4 noi formulare specifice  (vezi ordinul)

- 28.07.2017 - prin Ord.CNAS nr.820/2017 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 3 noi formulare specifice  (vezi ordinul)

- 31.05.2017 - prin Ord.CNAS nr.406/2017 a fost completat Ord.CNAS nr.141/2017 cu un numar de 3 noi formulare specifice si au fost actualizate un numar de 38 de formulare specifice  (vezi informare)

- 08.05.2017 - s-au introdus in PIAS o serie de scheme terapeutice  (vezi informarea)