Lista PNS derulate prin unitati medicale in contract cu CAS TULCEA

 

Programul naţional de oncologie

Obiective: asigurarea  tratamentului bolnavilor cu afecţiuni oncologice

Furnizori de servicii medicale prin care se desfăşoară acest program: Spitalul  Judetean de Urgenta Tulcea , farmacii cu circuit deschis.

Coordonator PN – Dr. Ivanov Mirela

 

Programul naţional de diabet zaharat 

Obiective:

  1. asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat, insulina si ADO
  2. evaluarea periodica a pacientilor cu diabet zaharat prin dozarea Hemoglobinei Glicozilate (HbA1c)
  3. asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis in vederea automonitorizarii persoanelor cu diabet zaharat
  4. asigurarea accesului la pompe de insulina si materiale consumabile pentru acestea, pentru cazurile aprobate de coordonatorii centrelor regionale.

Furnizori de servicii medicale prin care se desfăşoară acest program : Spitalul  Judetean de Urgenta Tulcea , laboratoare de analize medicale, farmacii cu circuit deschis.

Coordonator PN – Dr. Popescu Cătălin

 

Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 

Obiective: asigurarea, in spital  prin farmaciile cu circuit inchis, a medicamentelor specifice pentru prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie.

Furnizori de servicii medicale prin care se desfăşoară acest program: Spitalul  Judetean de Urgenta Tulcea .

Coordonator PN – Dr. Badea Corina Elena

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

Obiective: asigurarea  medicamentelor specifice pentru urmatoarele afectiuni:

  1. mucoviscidoza – copii 
  2. scleroza laterala amiotrofica  (medicii cu specialitatea neurologie)
  3. mucopolizaharidoza tip II – sindrom Hunter (dr. Mihaileanu Reanina)

Furnizori de servicii medicale prin care se desfăşoară acest program: Spitalul  Judetean de Urgenta Tulcea , farmacii cu circuit deschis.

 

Programul naţional de ortopedie 

Obiective:  asigurarea cu materiale sanitare specifice pentru  tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare.

Furnizori de servicii medicale prin care se desfăşoară acest program  : Spitalul  Judetean de Urgenta Tulcea.

Coordonator PN – Dr. Gutium Ion

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană   

Obiective: asigurarea medicamentelor specifice necesare tratamentului in ambulatoriu al starii posttransplant pentru pacientii transplantati .

Furnizori de servicii medicale prin care se desfăşoară acest program: Farmacii cu circuit deschis.

Coordonatori PN: dr. Rosu Mihaela, Dr. Mihaileanu Reanina

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 

Obiective: Asigura serviciile de supleere renala, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, investigaţiile medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializati de la si la domiciliul pacientilor.

Furnizori de servicii medicale prin care se desfăşoară acest program:

  1. Publici : Spitalul  Judetean de Urgenta Tulcea  ( coordonator: Dr. Rosu Mihaela )
  2. Privati : Fresenius Nephrocare Romania – Centrul Tulcea  ( coordonator: Dr. Jitea Cecilia )