Dosarele de evaluare se depun  la CAS Tulcea in urmatoarele situatii:
- Expirarea valabilitatii dovezii de evaluare pentru furnizorii aflati in contract;
- Incheierea unui contract nou.

Formularele corespunzatoare evaluarii:

  1. dializa
  2. consultatii de urgenta la domiciliu/transport sanitar neasistat
  3. dispozitive medicale
  4. spitale
  5. ingrijiri la domiciliu
  6. farmacii
  7. medicina dentara
  8. radiologie si imagistica
  9. laborator
  10. cabinete medicale