Responsabilul CAS Tulcea cu difuzarea informaţiilor publice: c.j. Horobeţ Nina

Purtător de cuvânt: ec. Costache Lăcrămioara