In conformitate cu prevederile HG nr.489/2023  pentru modificarea și completarea HG nr.423/2023 privind aprobarea programelor naționale de sanătate, incepând cu data de 1 iunie 2023 , se elimină necesitatea aprobării comisiei de experţi de la nivelul CNAS pentru efectuarea investigațiilor PET/CT, fiind suficientă confirmarea inregistrării formularelor specifice.

 

Formularele specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT au fost aprobate prin Ordinul nr.438 din 26,05,2023 al Presedintelui CNAS.

 

 

      vezi Ordinul nr.438 - 2023

      vezi Ordinul nr.545 - 2023

      vezi Ordinul nr.919 - 2023