Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ

 

Activităţi:

- asigurarea medicamentelor specifice necesare tratamentului în ambulatoriu al stării posttransplant pentru pacienţii transplantaţi;

- asigurarea medicamentelor specifice (imunoglobulină antihepatitică B) pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic.

Criterii de eligibilitate:

a) bolnavi cărora li s-a efectuat transplant şi necesită tratament posttransplant;

b) bolnavi cu transplant hepatic infectaţi cu VHB.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant: 3.850;

b) număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice: 370;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 12.393 lei;

b) cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice: 18.068 lei.

Natura cheltuielilor programului:

a) cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului stării posttransplant;

b) cheltuieli pentru medicamente specifice (imunoglobulină antihepatitică B) tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic.

Unităţi care derulează programul:

1) Tratamentul în ambulatoriu al stării posttransplant pentru pacienţii transplantaţi:

- farmacii cu circuit deschis, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

2) Tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic:

- farmacii cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare incluse în lista unităţilor sanitare care implementează Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, pentru transplant hepatic:

a) Institutul Clinic Fundeni;

b) Spitalul Clinic "Sfânta Maria" - Bucureşti;

c) Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi.