Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE

 

Activităţi:

- asigurarea cu materiale sanitare specifice pentru tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare, asigurarea endoprotezelor articulare primare şi de revizie, elemente de ranforsare cotil, metafizo-diafizare, spacer articular cu antibiotic şi ciment ortopedic cu/fără antibiotic, asigurarea endoprotezelor articulare tumorale specifice tratamentului bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală, pentru tratamentul prin implant segmentar de coloană al pacienţilor cu diformităţi de coloană pentru prevenirea insuficienţei cardio-respiratorie, precum şi pentru tratamentul prin chirurgie spinală pentru bolnavii cu patologie tumorală degenerativă sau traumatică, pentru tratamentul copiilor cu malformaţii grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică şi implanturi de fixare pentru tratamentul instabilităţilor articulare cronice în vederea prevenirii degenerării articulare;

- obligativitatea unităţilor sanitare de a comunica datele către Registrul Naţional de Endeprotezare conform formularelor standardizate cu caracter de obligativitate în cadrul RNE.

Criterii de eligibilitate:

1) Tratamentul prin endoprotezare:

a) ortopedie pediatrică:

- pacienţi copii cu poliartrită reumatoidă sau spondilită anchilopoietică cu pierderea articulaţiilor periferice;

- pacienţi copii cu sechele posttraumatice ori după artrite specifice sau nespecifice;

- pacienţi copii cu sechele după luxaţie congenitală de şold cu anchiloza precoce a articulaţiilor afectate;

- pacienţi copii cu sechele după afecţiuni dobândite (Maladie Legg Calve Perthes, Epifizioliza);

b) ortopedia adultului:

- pacienţi tineri cu poliartrită reumatoidă sau spondilită anchilopoietică cu pierderea articulaţiilor periferice;

- pacienţi tineri cu sechele posttraumatice ori după artrite specifice sau nespecifice;

- pacienţii vârstei a treia care suferă de maladii degenerative invalidante;

- pacienţi în etate care fac fracturi de col femural, extremitatea superioară a humerusului sau cot.

2) Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală:

a) ortopedie pediatrică:

- copii cu tumori osoase primitiv maligne;

- adolescenţi cu tumori osoase primitiv maligne;

- copii sau adolescenţi ce necesită revizie după o eventuală protezare primară efectuată în antecedente;

b) ortopedia adultului:

- adulţi tineri cu tumori osoase primitiv maligne, cu recidive după tumori benigne agresive sau alte cauze care au dus la pierderi osoase importante;

- adulţi în plină activitate cu tumori maligne primitiv osoase sau tumori maligne secundare, cu recidive după tumori benigne agresive, după revizii de endoproteze articulare primare cu distrucţii osoase importante sau alte cauze care au provocat distrucţii osoase importante.

Fiecare caz la care se indică tratamentul pierderilor osoase importante epifizometafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală se aprobă de către o comisie constituită din:

- medic operator titular

- 2 medici ortopezi

- medic anestezist;

- consult medic oncolog (funcţie de caz tumoral sau netumoral).

3) Tratamentul prin instrumentaţie segmentară de coloană:

a) ortopedie pediatrică:

- pacienţi copii şi adolescenţi cu diformităţi grave de coloană: scolioze, cifoze, cifoscolioze idiopatice;

- pacienţi copii cu afecţiuni posttraumatice ale coloanei vertebrale;

- pacienţi copii cu patologie tumorală a coloanei vertebrale;

b) ortopedia adultului:

- pacienţi tineri şi în vârstă cu diformităţi grave de coloană: scolioze, cifoze, cifoscolioze idiopatice sau congenitale, cu afectarea capacităţii respiratorii şi funcţiei cardiovasculare.

4) Tratamentul prin chirurgie spinală:

- pacienţi cu patologie degenerativă sau traumatică asociată cu risc major de invaliditate neurologică gravă şi permanentă.

5) Tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică:

- pacienţi copii cu blocuri vertebrale;

- pacienţi copii cu hemivertebre;

- pacienţi copii cu alte afecţiuni congenitale ale coloanei vertebrale care necesită instrumentaţie specifică.

Fiecare caz cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică se aprobă de către o comisie constituită din:

- medic operator titular;

- 2 medici ortopezi;

- medic anestezist.

6) Tratamentul instabilităţilor articulare cronice pentru prevenirea degenerării articulare utilizând implanturi de fixare a neoligamentelor/refacerea structurilor de stabilitate:

- pacienţi majoritar activi din punct de vedere profesional, care manifestă fenomene de instabilitate articulară cronică şi/sau anomalii de biomecanică şi funcţionalitate articulară

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de copii cu afecţiuni articulare endoprotezaţi/an: 5;

b) număr de adulţi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi/an: 15.610;

c) număr de copii cu endoprotezare articulară tumorală/an: 5;

d) număr de adulţi cu endoprotezare articulară tumorală/an: 20;

e) număr de copii cu implant segmentar/an: 40;

f) număr de adulţi cu implant segmentar/an: 465;

g) număr de adulţi trataţi prin chirurgie spinală/an: 770;

h) număr de copii cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică trataţi/an: 5;

i) număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare: 2.165;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/copil endoprotezat/an: lei; 2.725,00 lei;

b) cost mediu/adult endoprotezat/an: 4.508,00 lei;

c) cost mediu/copil cu endoprotezare articulară tumorală/an: 16.001,00 lei;

d) cost mediu/adult cu endoprotezare articulară tumorală/an: 36.155,00 lei;

e) cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană/an: 7.941,00 lei;

f) cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană/an: 1.878,00 lei;

g) cost mediu/adult tratat prin chirurgie spinală: 1.530,00 lei;

h) cost mediu/copil cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică tratat/an: 90.000,00 lei;

i) cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare/an: 1.868,00 lei;

Natura cheltuielilor programului:

- cheltuieli materiale sanitare specifice: necesare endoprotezării primare şi de revizie, elemente de ranforsare cotil, metafizo-diafizare, spacer articular cu antibiotic şi ciment ortopedic cu/fără antibiotic, tratamentului bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală, tratamentului prin instrumentaţie segmentară de coloană, tratamentului prin chirurgie spinală, tratamentului copiilor cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică şi tratamentului instabilităţii articulare pentru prevenirea degenerării articulare utilizând implanturi de fixare a neoligamentelor/refacerea structurilor de stabilitate.

Unităţi care derulează programul:

1) Tratamentul prin endoprotezare:

a) ortopedie pediatrică:

a.1) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti;

a.2) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;

a.3) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi;

b) ortopedie adulţi:

b.1) unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de profil raportoare/înscrise la RNE, care au îndeplinit criteriile prevăzute în anexa 13 J.1;

b.2) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.

 2) Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală:

a) ortopedie pediatrică:

a.1) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti;

a.2) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;

a.3) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi;

a.4) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;

b) ortopedie adulţi:

b.1) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti;

b.2) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

b.3) Spitalul Clinic Judeţean Mureş;

b.4) Spitalul Clinic Colentina;

b.5) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

b.6) Spitalul S.C. Pelican Impex - S.R.L. Oradea;

b.7) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti;

b.8) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti;

b.9) Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Victor Popescu" Timişoara.

3) Tratamentul prin implant segmentar de coloană:

a) ortopedie pediatrică:

a.1) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie" Bucureşti;

a.2) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;

a.3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;

a.4) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi;

a.5) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti;

b) ortopedie adulţi:

b.1) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti;

b.2) Spitalul Clinic Colentina;

b.3) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

b.4) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

b.5) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;

b.6) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

b.7) Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti;

b.8) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

b.9) Spitalul Clinic Colentina;

b.10) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti.

4) Tratamentul prin chirurgie spinală

a) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti;

b) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iaşi;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

e) Spitalul Clinic Colentina;

f) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti.

5) Tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică:

a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii "M. S. Curie" Bucureşti;

b) Spitalul Clinic de Urgenţă Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti.

6) Tratamentul instabilităţilor articulare cronice prin implanturi de fixare:

a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;

b) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;

c) Spitalul Clinic C.F. Nr. 2 Bucureşti;

d) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;

e) Spitalul Clinic Ort-Traum "Foişor" Bucureşti;

f) Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni" Bucureşti;

g) Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti;

h) Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti;

i) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;

j) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

k) Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias" Bucureşti;

l) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti;

m) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

n) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;

o) Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ct. Papilian" Cluj-Napoca;

p) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;

q) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

r) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi;

s) Spitalul Clinic Judeţean Mureş;

ş) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

t) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;

ţ) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara Nr. 2;

u) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara Nr. 1;

v) Spitalul Militar de Urgenţă "Victor Popescu" Timişoara;

w) Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. dr. Agrippa Ionescu";

x) Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi;

y) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;

z) Spitalul de Urgenţă MAI "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti;

aa) Spitalul S.C. Pelican Impex - S.R.L. Oradea;

ab) S.C. Delta Healthcare - S.R.L. Bucureşti.