Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Programul naţional de diabet zaharat

 

    Obiective:

    a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)];

    b) asigurarea tratamentului medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat, inclusiv a dispozitivelor medicale specifice (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi materiale consumabile pentru acestea);

    c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi (teste de automonitorizare glicemică şi sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

    1) indicatori fizici:

    a) număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei glicozilate: 55.920;

    b) număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi: 823.280;

    c) număr de bolnavi automonitorizaţi: 241.600, din care:

    c.1) număr de copii cu diabet zaharat tip 1 automonitorizaţi: 3.440;

    c.2) număr de adulţi cu diabet zaharat insulinotrataţi automonitorizaţi: 238.160;

    d) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de pompe de insulină: 280;

    e) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de monitorizare glicemică continuă: 500;

    f) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei: 100;

    g) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină: 506;

    h) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei: 100;

    i) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă: 500.

    2) indicatori de eficienţă:

    a) tarif/dozare de hemoglobină glicozilată: 20 lei;

    b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.076 lei;

    c) cost mediu/copil cu diabet zaharat tip 1/an: 1.860 lei (400 teste/3 luni);

    d) cost mediu/adult cu diabet zaharat tip 1/an: 960 lei (200 teste/3 luni);

    e) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare glicemică continuă sau sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, precum şi pentru adult cu diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat/an: 480 lei (100 teste/3 luni);

    f) cost mediu/bolnav beneficiar de pompă de insulină: 8.115 lei*);

    g) cost mediu/bolnav beneficiar de sistem de monitorizare glicemică continuă: 12.994,80 lei;

    h) cost mediu/bolnav beneficiar de sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă: 28.109,90 lei**);

    i) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an: 7.617,78 lei;

    j) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sistemele de automonitorizare glicemică continuă/an: 10.510,50 lei;

    k) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă/an: 16.939,65 lei.

------------

    *) Costul mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină de 8.115 lei include pompa de insulină şi materialele consumabile pentru 12 luni.

    **) Costul mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină de 28.109,90 lei include pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi materialele consumabile pentru 12 luni.

 

    Natura cheltuielilor programului:

    a) cheltuieli pentru efectuarea HbA1c;

    b) cheltuieli pentru medicamente: insulină antidiabetice orale şi preparate injectabile noninsulinice;

    c) cheltuieli pentru materiale sanitare specifice: teste de automonitorizare;

    d) cheltuieli pentru dispozitive medicale specifice şi consumabilele aferente acestora.

    Unităţi care derulează subprogramul:

    a) Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti;

    b) unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente de profil/cabinete medicale de specialitate autorizate şi evaluate în condiţiile legii, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

    c) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie;

    d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face în funcţie de serviciile realizate, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face de către medicul specialist diabetolog, de medicul cu competenţă/atestat în diabet sau de medicul desemnat.

    Medicul desemnat este medicul specialist (medicină internă, medicină de familie), nominalizat de casa de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean, dar nu mai mult de două dozări/bolnav/an. Valabilitatea recomandării este de maximum 90, respectiv 92 de zile calendaristice, după caz;

    e) farmacii cu circuit deschis.

    f.1) dispozitive medicale specifice şi sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - centre metodologice regionale, respectiv:

    - Bucureşti - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti, Spitalul Elias, Spitalul «Marie Curie», Spitalul clinic de copii «Victor Gomoiu» (judeţe arondate: Brăila, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea);

    - Timişoara - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara (judeţe arondate: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş);

    - Craiova - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (judeţe arondate: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Teleorman);

    - Iaşi - Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi (judeţe arondate: Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui);

    - Cluj - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca (judeţe arondate: Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Maramureş, Sălaj, Satu Mare);

    f.2) materiale consumabile pentru dispozitive medicale specifice:

    - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti;

    - centre şi unităţi sanitare cu secţii/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate şi evaluate în condiţiile legii, după caz.

 

    Structură:

    1. Subprogramul de diabet zaharat tip 1;

    2. Subprogramul de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestaţional.

 

    Subprogramul de diabet zaharat tip 1

    Activităţi:

    1. evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat de tip 1 prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c);

    2. asigurarea tratamentului cu insulină bolnavilor cu diabet zaharat tip 1;

    3. asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării persoanelor cu diabet zaharat tip 1;

    4. sisteme de monitorizare glicemică continuă şi consumabile pentru acestea, în vederea automonitorizării bolnavilor cu diabet zaharat tip 1;

    5. asigurarea accesului la pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse şi materiale consumabile pentru acestea, pentru cazurile aprobate de către comisiile din centrele metodologice regionale;

    6. asigurarea sistemelor de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi a materialelor consumabile pentru acestea, pentru cazurile aprobate de către comisiile din centrele metodologice regionale.

    Criterii de eligibilitate

    1) activitatea 1: bolnavi cu diabet zaharat tip 1, la recomandarea medicului specialist diabetolog, a medicului cu competenţă/atestat în diabet sau a medicilor desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii specialişti (medicină internă, medicină de familie), nominalizaţi de casele de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean;

    2) activitatea 2: bolnavi cu diabet zaharat tip 1 care necesită tratament pe o durată nedefinită cu insulină;

    a) terapie cu insulină în prize multiple aplicată cu seringi de insulină sau pen-uri;

    b) terapie cu insulină aplicată cu pompe de insulină (infuzie subcutană continuă cu insulină);

    3) activitatea 3: pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 1, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutriţie şi boli metabolice şi a medicului cu competenţă/atestat curant, în funcţie de vârsta şi modalitatea de injectare a insulinei:

    a) 400 teste/3 luni copil cu diabet zaharat tip 1;

    b) 200 teste/3 luni pentru bolnavul adult cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat;

    c) 100 teste/3 luni pentru bolnavul cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare glicemică continuă sau cu sistem de pompe de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă;

    Decizia de a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii incluşi în Subprogramul de diabet zaharat tip 1 aparţine în integralitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi a medicului cu competenţă/atestat curant şi poate fi adoptată dacă există lipsă de aderenţă la programul de monitorizare şi control medical de specialitate;

    4) activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de sisteme de monitorizare glicemică continuă şi consumabile pentru acestea:

    a) copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani;

    b) tinerii cu diabet zaharat tip 1, cu vârste între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

    c) gravidele cu diabet zaharat tip 1;

    d) bolnavi cu diabet zaharat tip 1, cu vârste peste 18 ani [care nu se regăsesc în categoriile enumerate la lit. a) - c)] şi care îndeplinesc următoarele criterii şi respectă următoarele condiţii:

    d1) pacienţi cu diabet zaharat tip 1, la care nu se poate realiza controlul glicemic la ţintele propuse (hemoglobina glicozilată HbA1C% < 7%) prin insulinoterapie intensivă corect administrată, fie prin injecţii multiple de insulină, fie prin folosirea unei pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse;

    d2) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii moderate sau severe, documentate (minimum două/lună). Hipoglicemia moderată este definită la o valoare </= 55 mg/dl, iar hipoglicemia severă la o valoare </= 40 mg/dl;

    d3) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii moderate sau severe nocturne documentate (minimum două/lună);

    d4) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă variabilitate glicemică minimum 3 luni continuu, documentată prin cel puţin două profile glicemice în 7 puncte/lună şi cu o deviaţie standard > 2;

    d5) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă cel puţin două complicaţii cronice specifice ale diabetului zaharat, documentate medical;

    d6) pacientul a fost tratat cu injecţii multiple de insulină în regim bazal-bolus sau pacientul beneficiază de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică continuă, în cele 6 luni anterioare;

    d7) aderenţă la activitatea de monitorizare şi control (autoîngrijire, automonitorizare şi autoajustarea dozelor de insulină) - pacientul demonstrează folosirea automonitorizării glicemice cu teste multiple, cu cel puţin 4 monitorizări glicemice/zi în ultimele 3 luni;

    d8) motivaţie şi complianţă - cerere, consimţământ informat.

 

    NOTĂ:

    Obligatoriu de îndeplinit minimum două criterii dintre cele de la lit. d1) - d5) inclusiv.

    Criteriile de la lit. d6) - d8) sunt obligatorii în integralitate pentru toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate şi confirmate de medicul curant care face recomandarea şi care dispensarizează activ bolnavul şi care îl va monitoriza în continuare. Dosarul bolnavului se trimite către casa judeţeană de asigurări de sănătate, care îl va trimite comisiei regionale.

 

    Criterii de prioritate:

    a) prioritatea 1 - copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani,

    b) prioritatea 2 - tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

    c) prioritatea 3 - gravidele cu diabet zaharat tip 1;

    d) prioritatea 4 - bolnavi cu vârste peste 18 ani [care nu se regăsesc enumeraţi la lit. a) - c)].

    Criteriile de prioritate sunt pentru comisiile regionale care examinează dosarul trimis de casa de asigurări de sănătate.

    Criterii de întrerupere:

    a) lipsa de aderenţă sau aderenţă necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare şi control medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de monitorizare glicemică continuă. Aceasta se defineşte ca fiind utilizarea sistemului de monitorizare glicemică continuă mai puţin de 75%/lună;

    b) automonitorizarea cu sistem de monitorizare glicemică continuă nu îşi dovedeşte eficacitatea în ultimele 12 luni - HbA1c în creştere faţă de nivelul HbA1c anterior iniţierii automonitorizării cu sistem de monitorizare glicemică continuă;

    c) şi/sau lipsa de ameliorare a variabilităţii glicemice. Variabilitatea glicemică este definită ca un cumul de 4 parametri: amplitudine, frecvenţă, durată şi fluctuaţie glicemică, aceştia fiind măsuraţi automat de sistemul de monitorizare glicemică continuă. Coeficientul de variaţie (CV) glicemică optim este considerat a fi </= 36%, iar un CV > 36% este considerat inadecvat;

    d) şi/sau lipsa reducerii numărului de episoade hipoglicemice. Prezenţa episoadelor de hipoglicemie moderate sau severe atât diurne, cât şi nocturne, minimum două episoade hipoglicemice în ultimele 14 zile;

    e) refuzul scris al pacientului/aparţinătorului de a mai fi beneficiarul sistemului de monitorizare glicemică continuă;

    f) lipsa capacităţii şi abilităţii de a înţelege şi de a folosi corect sistemul de monitorizare glicemică continuă;

    Decizia privind întreruperea utilizării unui sistem de monitorizare glicemică continuă de către un bolnav aparţine în exclusivitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice/medicului cu competenţă/atestat curant;

    5) activitatea 5: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse şi materiale consumabile pentru acestea:

    a) copiii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani;

    b) tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

    c) gravidele cu diabet zaharat tip 1;

    d) bolnavi cu vârste peste 18 ani care nu se regăsesc la lit. a) - c) şi care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

    d1) pacienţi la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie cu multiinjecţii corect aplicată;

    d2) motivaţie şi complianţă la tratament, cerere, consimţământ informat;

    d3) aderenţă la programul de monitorizare şi control (autoîngrijire, automonitorizare şi autoajustarea dozelor de insulină);

    d4) capacitate şi abilităţi de utilizare a pompei;

    Criteriile de la lit. d2) - d4) obligatorii în integralitate pentru toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate şi confirmate de medicul curant care face recomandarea şi care dispensarizează activ bolnavul şi îl va monitoriza în continuare.

    Dosarul bolnavului se trimite către CAS care îl va trimite comisiei regionale.

    Criterii de întrerupere:

    a) lipsa de aderenţă sau aderenţa necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare şi control medical de specialitate pe parcursul utilizării pompei;

    b) terapia cu infuzie continuă cu insulină nu îşi dovedeşte eficacitatea - HbA1c în creştere comparativ cu terapia anterioară cu injecţii multiple de insulină;

    c) prezenţa de cetoacidoze.

    Decizia privind întreruperea utilizării unei pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, de către un bolnav, aparţine în exclusivitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice/medicului cu competenţă/atestat curant (care dispensarizează activ/monitorizează bolnavul).

    Pacienţii la care se decide întreruperea utilizării sau care refuză calitatea de beneficiar al pompei de insulină vor returna pompa şi consumabilele aferente rămase neutilizate unităţii sanitare care derulează subprogramul. În continuare, aceste materiale şi dispozitive vor putea fi redistribuite pacienţilor eligibili, după ce au fost evaluate de un service autorizat.

    6) Activitatea 6: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi materiale consumabile pentru acestea:

    a) bolnavi adulţi cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei şi care prezintă minimum două come hipoglicemice în ultimele 6 luni documentate medical prin spitalizare sau prin servicii de urgenţă;

    b) copii cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei, cu CV (coeficient de variaţie) > 36%;

    c) motivaţie şi complianţă la tratament; cerere, consimţământ informat;

    d) aderenţă la programul de monitorizare şi control (autoîngrijire, automonitorizare şi autoajustarea dozelor de insulină);

    e) capacitate şi abilităţi de utilizare a pompei şi senzorilor.

    Criteriile de la lit. c) - e) sunt obligatorii în integralitate pentru toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate şi confirmate de medicul curant care face recomandarea şi care dispensarizează activ bolnavul şi care îl va monitoriza în continuare:

    Criterii de prioritate:

    a) prioritatea 1 - copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani;

    b) prioritatea 2 - tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

    c) prioritatea 3 - gravidele cu diabet zaharat tip;

    d) prioritatea 4 - bolnavi cu vârste peste 18 ani (care nu se regăsesc în categoriile enumerate mai sus, şi anume la prioritatea 1, 2 sau 3).

    Acordarea de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi a materialelor consumabile pentru acestea se va face prin decizie emisă de comisiile centrelor metodologice regionale.

    Pacienţii, beneficiari anterior de pompă de insulină fără sistem de monitorizare glicemică inclus, din Programul naţional de diabet vor putea vor fi eligibili pentru sistemul de pompă de insulină cu sistem de monitorizare continuă glicemică doar în condiţiile în care nu deţin un termen de valabilitate o pompă de insulină fără sistem de monitorizare glicemică inclus.

    Pacienţii la care se decide întreruperea utilizării sau care refuză calitatea de beneficiar al sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă vor returna componentele sistemului şi consumabilele aferente rămase neutilizate unităţii sanitare care derulează subprogramul. În continuare, aceste materiale şi dispozitive vor putea fi redistribuite pacienţilor eligibili, după ce au fost evaluate de un service autorizat.

    Criterii de întrerupere:

    a) lipsa de aderenţă sau aderenţa necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare şi control medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei;

    b) utilizarea sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei nu îşi dovedeşte eficacitatea - HbA1c constantă sau în creştere faţă de nivelul HbA1c anterior iniţierii utilizării sistemului;

    c) prezenţa în continuare a hipoglicemiilor severe;

    d) refuzul pacientului/aparţinătorului de a mai fi beneficiarul sistemului de pompă de insulină cuplată cu sistem de monitorizare glicemică continuă.

    Decizia, pentru un bolnav, privind întreruperea utilizării sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă aparţine în exclusivitate medicului diabetolog sau pediatru cu competenţă/atestat în diabet curant.

 

    NOTĂ:

    Bolnavii eligibili sau aparţinătorii, în vederea montării de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, sisteme de monitorizare glicemică continuă şi sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei au obligaţia de a semna un consimţământ informat privind drepturile şi obligaţiile beneficiarului (anexa nr. 12^3). Refuzul de a semna consimţământul informat are drept consecinţă imposibilitatea de a beneficia de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, sisteme de monitorizare glicemică continuă sau sistemul de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei.

 

    Subprogramul de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestaţional

    Activităţi:

    1) evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c);

    2) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat;

    3) asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat;

    4) asigurarea accesului la pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse şi materiale consumabile pentru acestea pentru cazurile aprobate de coordonatorii centrelor metodologice regionale.

    Criterii de eligibilitate:

    1) activitatea 1: bolnavi cu diabet zaharat, la recomandarea medicului specialist diabetolog, a medicului cu competenţă/atestat în diabet sau a medicilor desemnaţi; Medicii desemnaţi sunt medicii specialişti (medicină internă, medicină de familie), nominalizaţi de casele de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean.

    2) activitatea 2:

    a) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, diabet gestaţional şi alte tipuri de diabet zaharat, care necesită tratament temporar sau pe o durată nedefinită cu insulină:

    - atunci când, sub tratamentul maximal cu ADO şi/sau antidiabetice injectabile noninsulinice şi cu respectarea riguroasă a dietei, hemoglobina A1c depăşeşte 7,5% (fac excepţie cazurile în care speranţa de viaţă este redusă);

    - când tratamentul cu ADO este contraindicat;

    - intervenţie chirurgicală;

    - infecţii acute;

    - infecţii cronice (de exemplu, TBC pulmonar);

    - evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic angoroinstabil, AVC);

    - alte situaţii (intoleranţă digestivă, stres);

    - bolnave cu diabet gestaţional;

    b) bolnavii beneficiari de medicamente ADO şi antidiabetice injectabile noninsulinice:

    b.1) lipsa echilibrării la nivelul ţintelor propuse exclusiv prin tratament nefarmacologic;

    b.2) bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia á jeun > 180 mg/dl şi/sau HbA1c >/= 8,0%;

    3) activitatea 3: bolnavii cu diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat insulinotrataţi, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutriţie şi boli metabolice şi a medicului cu competenţă/atestat:

    a) insulinoterapie în prize multiple, cu insulinoterapie convenţională, sau tratament mixt, respectiv insulina cu ADO, sau insulina cu preparate antidiabetice injectabile noninsulinice;

    b) autoajustarea zilnică a dozelor de insulină în funcţie de automonitorizare;

    Decizia de a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii incluşi în Programul naţional de diabet zaharat aparţine în integralitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi medicului cu competenţă/atestat şi poate fi adoptată în lipsa de aderenţă la programul de monitorizare şi control medical de specialitate;

    4) activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat care pot beneficia de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse:

    a) bolnavi aflaţi în tratament permanent cu insulină;

    b) bolnavi aflaţi în tratament temporar cu insulină:

    b.1) diabet zaharat gestaţional sau gravide cu diabet zaharat şi insulinoterapie la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensivă;

    b.2) orice tip de diabet zaharat, cu labilitate glicemică, ce nu poate fi controlat prin insulinoterapie intensivă;

    c) criterii de decizie a pacientului*):

    c.1) motivaţie şi complianţa la tratament; cerere, consimţământ informat;

    c.2) aderenţă la programul de monitorizare şi control (autoîngrijire, automonitorizare şi autoajustarea dozelor de insulină);

    c.3) capacitate şi abilităţi de utilizare a pompei;

    c.4) suport familial.

------------

    *) Criteriile c1 - c4 sunt obligatorii în integralitate.

 

    Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate şi confirmate de medicul curant care face recomandarea şi monitorizează bolnavul.

    Decizia privind întreruperea utilizării unei pompe de insulină de către un bolnav aparţine în exclusivitate medicului diabetolog şi poate fi luată în următoarele condiţii:

    a) lipsa de aderenţă sau aderenţa necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare şi control medical de specialitate pe parcursul utilizării pompei;

    b) terapia cu infuzie continuă cu insulină nu îşi dovedeşte eficacitatea;

    c) tratamentul temporar - diabet gestaţional cu tratament temporar cu insulină.