Prin prezentul comunicat vă facem cunoscute următoarele :

 

       Potrivit adresei Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.) nr. 1460/02.04.2020, furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu care au obligația acreditării, respectiv furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative, dispozitive medicale personalizate conform unei prescripții medicale, urgență prespitalicească, paraclinic, radiologie și imagistică medicală, încheie contract cu casele de asigurări de sănătate dacă sunt autorizați și acreditați sau înscriși în procesul de acreditare.

 

            Pentru obținerea Adeverinței de înscriere în procesul de acreditare, pe care trebuie să o prezentați la contractare, este necesară parcurgerea etapei de înregistrare în platforma CAPESARO (https://anmcs.gov.ro/web/acces-aplicatie-capesaro/), pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei de acces, precum și parcurgerea etapei de înscriere.

            În cazul în care aveți cont și parolă, vă rugăm să accesați platforma informatică pentru actualizarea tuturor datelor din cadrul modulului Ambulatoriu, secțiunea ÎNREGISTRARE, urmând apoi parcurgerea secțiunii ÎNSCRIERE.

            La finalizarea înscrierii în platforma informatică CAPESARO, unitatea sanitară poate descărca Adeverința de înscriere, necesară contractării cu casele de asigurări de sănătate.

            Informațiile cu privire la înregistrarea unității sanitare, precum și la înscrierea în procesul de acreditare se găsesc la adresa https://capesaro.gov.ro/map.php

            Adeverințele obținute în anul 2017 nu mai sunt valabile.

            Pentru informații suplimentare ANMCS a pus la dispoziție adresa de e-mail ambulatoriu@anmcs.gov.ro.