MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr 275 din 10 martie 2015

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE
Nr 162 din 10 martie 2015

 

ORDIN


privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea
medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor
de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 720/2008   [citeste aici...]

 

 

Fișiere atașate

Ordinul 1301_500_2008_protocoale.pdf Ordinul 361_238 APRILIE 2014_protocoale.pdf Ordinul 536_2013_protocoale.pdf