Conform Ordinului comun al Ministerului Sănătății si CNAS nr.1416/820/2020, privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, începând cu data de 10 august 2020, persoanele care dețin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de către casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate  din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de care au beneficiat în anul precedent.

Pentru obţinerea acestor informaţii, persoana asigurată  va transmite o cerere tip privind furnizarea Listei privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  care poate fi solicitată la casa de asigurări sau poate fi descarcată de mai jos.

 

COMUNICAT CNAS 18.08.2020  - Asigurații pot obține informații referitoare la serviciile de care au beneficiat în sistemul public de sănătate

Fișiere atașate

Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020_v3.pdf Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020_v3.docx