Număr

Titlu/ Descriere

Data
Regulament  (UE) 679/2016

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

2016-04-27
Ghid GRUP DE LUCRU

Ghid privind Responsabilul cu protecția datelor (‘DPOs’)

Adoptat în data de 13 decembrie 2016

2016-12-13

Legea nr.190

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 2018-07-18
21-01-2019 Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal