ANEXA 30 + ANEXA 31

-  Conditiile acordarii pachetului se servicii medicale de baza pentru ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paleative la domiciliu

 - Conditiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu şi modalităţile de plată ale acestora