Compartimentul Relaţii publice şi Purtător de cuvânt

 

Ec. RADULESCU MARIA

 

Telefoane contact:

      Telverde -  0800 800 958

      Telefon  - 0247-317084 int 46