STRUCTURA ORGANIZATORICA A CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE TELEORMAN

 

Art.6. Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman are următoarele organe de conducere:

a) Consiliul de Administraţie

 1. Director General

 2. Director executiv Direcţia Economică

 3. Director executiv Direcţia Relaţii Contractuale

 4. Director executiv adjunct - Medic Şef

 

Art.7. În subordinea Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate îşi desfăşoară activitatea:

  1. Directorul executiv Direcţia Economică

  2. Directorul executiv Direcţia Relaţii Contractuale

  3. Directorul executiv adjunct - Medic Sef

  4. Compartiment Control

  5. Compartiment Resurse Umane

  6. Compartiment Tehnologia Informatiei

  7. Compartiment Juridic , Contencios Administrativ

  8. Compartiment Relatii Publice si Purtator de Cuvant

 

Art.8. În subordinea Directorului Executiv Direcţia Economică îşi desfăşoară activitatea:

   1. Birou Buget, Financiar, Contabilitate

   2. Birou Evidenţă Asiguraţi, Carduri, Concedii Medicale

   3. Compartiment Achiziţii Publice

   4. Compartiment Logistică şi Patrimoniu

 

Art.9. În subordinea Directorului Executiv Direcţia Relaţii Contractuale îşi desfăşoară activitatea:

 1. Serviciul Decontare Servicii Medicale

 2. Compartiment Evaluare – Contractare

 3. Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene

 4. Compartiment Analiză Cereri şi Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu şi Dispozitive Medicale

 

Art.10. În subordinea Medicului Şef îşi desfăşoară activitatea:

 1. Serviciul Medical

 2. Compartiment Programe de Sănătate

 3. Compartiment Comisii Terapeutice/Clawback