1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa şi semna electronic cererea tip în format .pdf (descarcati formularul pe calculator si apoi in editati cu Acrobat Reader). 


2. Formularul PDF completat si semnat electronic se va transmite la adresa de e-mail info@castr.ro, cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital"; documentele semnate electronic au prioritate la inregistrarea in SIUI, folosirea altui format de formular sau transmiterea lui ca o copie scanata va determina inregistrarea lui in ziua urmatoare trimiterii cererii.

 

3. Formularul de inregistrare de la punctul 2 va fi insotit OBLIGATORIU un document de la autoritatea care a emis sematura electronica extinsa/calificata, din care sa reiasa numarul serial, detinatorul si perioada de valabilitate .


4. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


5. Furnizorii noi in relatie cu CAS Teleorman vor solicita si conventia cu cheia de licenta SIUI ( se bifeaza corespunzator in formular). Cheia de licenta se genereaza pe cod de identitate fiscala si este unica pe CJAS, indiferent de numarul de certificate detinute de furnizorul de servicii medicale. Retransmiterea altei chei de licenta duce automat la anularea cheii de licenta solicitate anterior acestei cereri.

Conexiunea ONLINE presupune existenta certificatului digital valid ( cu tokenul conectat la calculator), inregistrarea cerificatului de catre CJAS si cheia de licenta SIUI introdusa in aplicatie;