Prezentarea instituţiei C.A.S. Teleorman

 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, ca instituţia publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) işi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, cu modificările si completarile ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman a fost şi este în continuare gestionarea bugetului aprobat, respectând politica şi strategia unitară stabilită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului la nivel local.
Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman administreaza fondul naţional unic de asigurări de sănătate, constituit din contribuţia asiguraţilor, contribuţia persoanelor fizice şi juridice care angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat, alte venituri. 
Structura organizaţională a fost elaborată în funcţie de cerinţele concrete ale activităţii desfăşurate, pentru acoperirea celor trei mari domenii de activitate, şi anume:

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman întocmeşte raportări statistice periodice privind activitatea desfăşurată pe care le transmite la C.N.A.S.  Deasemenea, informează conducerea C.N.A.S. ori de câte ori este nevoie sau este solicitată, în mod corect şi obiectiv.

Informează asiguraţii privind drepturile lor, privind furnizorii de servicii medico-farmaceutice aflaţi în contract cu C.A.S. Teleorman, serviciile acordate de aceşti furnizori precum şi programul zilnic al acestora (sunt informaţii deosebit de utile asiguraţilor) prin presă, afişe la sediul instituţiei sau publicarea pe pagina web.

 

Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman