NOTA

1) Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

2) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, care se transmit în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată.

 

** Arhivele cu documente se gasesc mai jos ( dupa tabel)

 

 

Tip furnizor/
Arhiva cu documentele necesare
Lista documentelor necesare
Dispozitive medicale

contractare DISPOZITIVE MEDICALE 2022.rar
Opis
Cerere contractare DM
Anexa 39D; Anexa 39E; Anexa 45; Anexa 49
Declaratie -Persoana desemnata in relatia cu CAS
Declaratie pe propria raspundere
Farmacii

contractare_FARMACII 2022.rar
contractare_FARMACII_PNS_2022.rar
Cerere contract farmacii C+G
Cerere contract farmacii PNS
Anexa 45 (declaratie program);
Anexa 49A (tabel personal specialitate)
Declaratie 2021 contracte 
Declaratie -Persoana desemnata in relatia cu CAS
Opis farmacii
PNS 2022 OPIS- farmacii
PNS cerere  farmacii  PNS 2022
PNS Declaratie 2022 contracte
Ingrijiri paleative la domiciliu

contractare_INGRIJIRI PALIATIVE 2022.rar
Cerere contractare ingrijiri paleative la domiciliu
Anexa 31D; Anexa 31E; Anexa 31G;
Anexa 44 (declaratie program)
Declaratie pe propria raspundere
Opis
Ingrijiri la domiciliu

contractare_INGRIJIRI LA DOMICILIU 2022.rar
Cerere contractare ingrijiri la domiciliu
Anexa 31C; Anexa 31F;
Anexa 44 (declaratie program)
Anexa -imputernicire
Declaratie pe propria raspundere
Opis
Medicina de familie

contractare MEDICINA PRIMARA 2022.rar
Cerere contract asistenta primara
Cerere tip CM
Cerere centre de permanenta
Cerere conventie asistenta primara
Cerere contract monitorizare
Cerere contract vaccinare
Declaratie pe propria raspundere
Anexa 39D (recomandare dispozitive medicale;
Anexa 43 (scrisoare medicala - model);
Anexa 45; Anexa 49
Opis medicina de familie
Opis centre de permanenta
Opis conventii medicina de familie
Opis conventii concedii medicale
Medicina dentara

contractare_MEDICINA DENTARA 2022
Cerere medicina dentara
Anexa 45 (Declaratie program); Anexa 49
Declaratie pe propria raspundere
Cerere CM
Opis conventii CM
Opis medicina dentara
Paraclinic

contractare_PARACLINICE 2022.rar
Contractare_PARACLINICE_PNS_2022.rar
Anexa 18A+B; Anexa 45; Anexa 49;
Anexa 45 (Declaratie program)
Declaratie pe propria raspundere
Declaratie program medici
Cerere contractare paraclinic
Cerere contractare paraclinic PNS Hemoglobina
Opis paraclinice
PNS 2022 OPIS-paraclinice HEMOGLOBINA
PNS Cerere contract paraclinice PNS Hemoglobina 2022
PNS Declaratie 2022 contracte
Recuperare

contrctare_RECUPERARE_2022.rar
Anexa 11A; Anexa 13; Anexa 45
Declaratie pe propria raspundere
Cerere contract recuperare
Opis CM
Cerere tip CM
Opis recuperare
Clinice

contractare_CLINICE 2021.rar
Anexa 45
Declaratie pe propria raspundere
Cerere contract clinice
Opis CM
Cerere tip CM
Opis clinice
Spitale

contractare_SPITALE 2021.rar
Anexa 22A; Anexa 22B; Anexa 22C; Anexa 45
Declaratie pe propria raspundere
Cerere tip CM
Opis CM
Cerere contractare SPITALE
Cerere conventie Bilete de Trimitere si Prescriptii Electronice
Cerere conventie bilete de internare
Cerere sanatorii si preventorii
Opis Spitale
Opis sanatorii si preventorii
Opis Bilete de Internare
Opis Bilete de Trimitere si Prescriptii Electronice
TRANSPORT SANITAR NEASISTAT
contractare_transport sanitar neasistat_2022.rar
Opis contr cons urg transport sanitar neasistat
Anexa aviz ANMDM
Anexe 1-5
Cerere
Contract service
Declaratie alte unitati
Anexa 45 (declaratie program)
Fundamentare tarife
Imputernicire

 

Fișiere atașate

contractare_CLINICE 2022.rar contractare_DISPOZITIVE MEDICALE 2022.rar contractare_FARMACII 2022.rar contractare_FARMACII_PNS_2022.rar contractare_INGRIJIRI LA DOMICILIU 2022.rar contractare_INGRIJIRI PALIATIVE 2022.rar contractare_MEDICINA DENTARA 2022.rar contractare_MEDICINA PRIMARA 2022.rar contractare_PARACLINIC_PNS_2022.rar contractare_PARACLINICE 2022.rar contractare_RECUPERARE_2022.rar contractare_SPITALE 2022.rar contractare_transport sanitar neasistat_2022.rar