Procedura decontare sume CM

LAMURIRI PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RESTITUIRE A SUMELOR reprezentând indemnizaţii achitate salariaţilor, care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

Având în vedere prevederile O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi Ordinul 60/2006 privind Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 

1. Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite;

2. Conform prevederilor art. 38, alin (2) din OUG 158/2005, actualizată, sumele reprezentînd indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul FNUASS - NU şi din contribuţiile lunilor următoare;

3. Dosarul de restituire va cuprinde:

- cererea de restituire (Anexa 4 din Ord. 130/18.02.2011);              

- centralizatorul (Anexa 5 din Ord. 130/18.02.2011), însoţit de exemplarul 2 (roz) al certificatelor de concediu medical, aferente lunii pentru care se solicită restituirea de sume din FNUASS;                                                                               

- Anexa 1 din declaraţia 112, cu confirmarea (recipisa) depunerii la A.N.A.F.;

- Anexa 1.1 şi Anexa 1.2 (pentru beneficiarul indemnizaţiei) din declaraţia 112;

- dovada plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioară celei pentru care se solicită restituirea.

 

 

Legislatie referitoare la concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: OUG 158/2005, Ord. 60/32/2006, Ord. 125/233/2006, Legea 399/2006, OUG 91/2006, Ord.830/2007, OUG 118/2008, OUG 36/2010, Ord. 430/2010, Ord. 130/2011.