Protecţia datelor cu caracter personal

 

          Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Libertatii nr. 1,  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale despre dumneavoastră sau  a membrilor  familiei dumneavoastră, prin mijloace automatizate/ manuale.

 

       Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Teleorman este operator de date cu caracter personal înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul  289/2007.

Scopul colectării datelor este :

Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

 Datele colectate pentru eliberarea cardului european de asigurări de sănătate şi/sau a certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia şi a formularelor europene, sunt necesare pentru înregistrarea şi emiterea acestor instrumente. 

Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea eliberării cardului şi a formularelor europene necesare.

Refuzul dvs. determină neîndeplinirea obiectivelor instituţiei şi implicit neîndeplinirea atribuţiilor ce revin instituţiei.


        Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul CASJ şi sunt comunicate altor  destinatari (CNAS, furnizori de servicii aflaţi în relaţie contractuală cu CASJ Teleorman, alte Case Judeţene de Asigurări de Sănătate), în condiţiile legii.

        Dacă unele din datele dvs. personale sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

        Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi în scris ştergerea datelor. Acest drept de opoziţie poate fi EXCLUS pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale – COLECTARE DEBITE/RECUPERARE CREANŢE, COLECTARE CONTRIBUŢII, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

        Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul instituţiei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

 

 

Prezenta informare nu limiteaza aplicarea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)