pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naşionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală  în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Fișiere atașate

Ordin nr. 1209-669 din 02.10.2014.pdf