Conform adresei P7007/14.08.2019, CNAS va infinta Centre Regionale de Asistenta Tehnica PIAS prin care personalul de specialitate IT la nivelul caselor judetene va fi grupat pe regiuni in vederea raspunderii cu celeritate la incidentele semnalate de furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu Casa Judeteana de asigurari de Sanatate.

 

CAS Teleorman face parte din regiunea SV alaturi de judetele DJ, OT, AG, VL, MH, GJ, CS.

Semnalarea incidentelor se va face la adresa de e-mail : suport.pias.SV@casan.ro