CAS TELEOR MAN - CENTRE  DE  PERMANENTA  2023
       
Centru Denumire centru de permanenţă Localiatate arondată Medici care deservesc centrul
1 Centrul de permanenţă fix CĂLINEŞTI cu locaţia în sat LICURICIU Nenciuleşti Căpruciu Gabriela
Părul Rotund Căplescu Liviu
Buzescu Frăsineanu Marina Cezarina
Mavrodin Sobh Sanda
Călineşti Frăsineanu Gheorghe
Plosca Berechet Camelia
Rădoieşti Strinu Gabriela 
2 Centrul de permanenţă fix OLTENI cu sediul în clădirea fostei primării Perii-Broşteni sat LICURICIU                               numar telefon 0247/359444 Olteni Bădescu Elena
Perii Broşteni Frăsineanu Gheorghe
Trivalea Moşteni Stănescu Romulus
Rădoieşti Căplescu Liviu
Vîrtoape Stănescu Carmen
Lăceni Popazov Gabriel
Orbeasca de Jos Frăsineanu Marina Cezarina
Orbeasca de Sus  
3 Centrul de permanenţă fix SCURTU MARE  cu locaţia în clădirea  anexa primăriei SCURTU MARE Trivalea Moşteni Badea Marin
Deparaţi Badea Elena
Tătătrăştii de Sus Ghiţă Adrian
Scurtu Mare Andrei Mirela
Puranii de Sus Popazov Gabriel
Puranii de Jos Lazarescu Irina
Buteşti Teodor Emil Corneliu
Negreni  
Albeni  
Tătătrăştii de Jos  
Drăseşti  
Valea Poştei  
Siliştea  
Siliştea Mică  
Negrileşti  
Purani  
4 Centrul de permanenţă DOBROTEŞTI  Dobroteşti Berechet Camelia
Beuca Şendre Mariana
Balaci Strinu Gabriela 
Dideşti Misu Felicia
Zîmbreasca Popazov Gabriel
Drăcşenei Mitran Dora
Siliştea Gumeşti Stavarache Virginia
5 Centrul de permanenţă fix LISA cu locaţia în sat VÂNĂTORI Piatra Cicu Sorin Nicolae
Lisa Drăgoi Petra
Vânâtori Strâmbu Horovitz Ina
Viişoara Osman Marina
Secara Solnitzky Ofelia
Năvodari Josceanu Aurel
Seaca Igant Aurelia
6 Centrul de permanenţă fix BRAGADIRU Pietroşani Dunca Lucian
Bujoru Teodor Emil Corneliu
Bragadiru Păunescu Sorinel
Conţeşti Trifan Maria
Cervenia Păunescu Marius
Frumoasa Costea Liliana
Izvoarele Sobh Sanda
Smârdioasa  
7 Centrul de permanenţă fix CRÎNGU              numar telefon 0347/401741 Furculeşti Paunescu Marius
Voievoda Ionescu Felicia
Moşteni Costea Liliana
Crîngu Moşu  Cristina
Secara Sobh Sanda
Dracea Dunca Lucian
Bogdana Chirita Valentina
Urluiu  
Broşteanca  
Spătărei  
Ulmeni  
Florica  
8 Centrul de permanenţă fix GĂLĂTENI Gălăteni Lăzărescu Irina
Bîscoveni Ghiţă Adrian
Clăniţa Frăsineanu Gheorghe
Băbăiţa Frăsineanu Marina Cezarina
Merişani Badea Marin
Talpa Andrei Mirela
Talpa Ogrăzile Badea Elena
Talpa Bîscoveni  
Talpa Poştei  
Talpa Rotăreşti  
9 Centrul de permanenţă fix SLOBOZIA  MÂNDRA numar telefon 0247/359250 Uda Clocociov Josceanu Aurel
Beciu Solnitzky Ofelia
Plopii Slăviteşti Igant Aurelia
Saelele Buga Georgiana
  Cicu Sorin Nicolae
  Strâmbu Horovitz Ina
Slobozia Mândra Dragoi Petra
   
10 Centrul de permanenţă fix MÎRZĂNEŞTI  cu locaţia în anexa căminului cultural din satul VALEA PĂRULUI Ştorobăneasa Teodor Emil Corneliu
Mîrzăneşti Constantin Tudora
Răzmireşti Mincinoiu Viorel
  Păunescu Marius
  Dunca Lucian
  Mosu Cristina
  Mihaila Loredana